Nyhetsartikkel

16 desember 2019

Dansk Energi mener: Grøn el skal gøre Danmark fri af fossile brændsler

Danmark skal mindske CO2-udledningen markant ved at bruge den stadig grønnere el dér, hvor vi fortsat er låst fast til fossile brændsler. Det gælder særligt i transporten, hvor CO2-udslippet stiger. Det kan kun lykkes, hvis danskerne får de nødvendige incitamenter til at vælge el til og de sorte brændsler fra.

Af Informationasavdelingen Dansk Energi

Dansk Energi ønsker at tage Danmarks grønne omstilling til et nyt niveau. Vi skal fortsat opføre ny vedvarende energi, hvor vi udnytter vindens og solens ressourcer til fulde. Men en ambitiøs energi- og klimapolitik kræver, at vi får mindsket CO2-udledningen – her og nu – markant ude hos forbrugerne. De skal have de rette incitamenter til at erstatte brugen af fossile brændsler med den stadig grønnere strøm. Det gælder særligt i transporten, og når vi opvarmer vores boliger.

I dag er mere end 70 procent af Danmarks elforbrug dækket af grøn energi, og andelen forventes at vokse til 100 procent frem mod 2030. Det er afgørende, at afgifter på el afspejler den udvikling og hjælper et grønt energiforbrug på vej.

Dansk Energi foreslår fire overordnede greb til at reducere Danmarks forbrug af fossile brændsler markant:

1

Skatter og afgifter skal fremme grønt energiforbrug – ikke mindst i transporten

Forbrugerne skal kunne se fordele ved at vælge grøn energi, hvad enten de skal investere i en ny bil, ny …

Vis mere

2

Grøn opvarmning: Farvel til olie nu – og på sigt naturgas

I dag opvarmes mere end 100.000 boliger fortsat ved oliefyr. Disse står bag cirka 1/3 af den samlede …

Vis mere

3

Klimamål kræver massiv investering i vedvarende energi

Vi skal løfte udbygningen af vedvarende energi til et højere gear. Det er nødvendigt for, at vi kan nå vores …

Vis mere

4

Elnet til fremtiden

Et robust elnet er helt afgørende for, at vi kan lykkes med den grønne omstilling. Større mængder grøn strøm skal …

Vis mere

Kommentarer

kommentarer