Nyhetsartikkel

27 november 2019

Klager på Vardafjellet vindkraftverk er oversendt Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt klagene fra Sandnes kommune og naboer på konsesjonsvedtak og vedtak om godkjenning av detaljplan/miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Vardafjellet vindkraftverk til Olje- og energidepartementet (OED).

NVE har forstått klagene som en begjæring om omgjøring av vedtakene. Vi har vurdert klagegrunnene som angår NVEs saksbehandling og innholdet i vedtakene. Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak i saken som gjelder Vardafjellet vindkraftverk. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Alt om konsesjonssaken Vardafjell vindkraftverk finner du her

Klageoversendelsen fra NVE til OED finner du her

Kommentarer

kommentarer