Nyhetsartikkel

21 november 2019

7,9 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre vann i magasina. Ved utgangen av veke 46 var fyllinga i norske magasin 74,6 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 2,5 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 82,7 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 61,8 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 82,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 46, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer