Nyhetsartikkel

23 oktober 2019

4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Litt mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 42 var fyllinga i norske magasin 80,8 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 0,2 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 84,8 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 69,3 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 88,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 42, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer