Nyhetsartikkel

20 oktober 2019

Aksjonsleder mot vindkraft: – Redd for at vi rykker tilbake til start

Aksjonsleder Torbjørn Lindseth er fortsatt skeptisk selv om regjeringen dropper den nasjonale vindkraftplanen. Naturvernere mener regjeringen ble nødt til å lytte til folket, mens Unge Høyre mener vindkraftutbyggingen ikke kan vente.

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft.

– Det er egentlig veldig rart at regjeringen ikke vil ha den frem i Stortinget. Jeg er redd for at vi rykker tilbake til start, og at det igjen blir fritt frem for utbyggerne å forhandle med grunneierne, sier han til NRK.

Lindseth forteller at det ikke blir noen slutt på aksjonene ennå.

– Jeg er ikke overbevist ennå. Den dagen jeg blir glad, er når jeg får høre at vi ikke skal ha noe mer vindkraft på land og ikke rasere mer norsk natur, sier han.

Zero: – Forståelig
Marius Holm i miljøstiftelsen Zero er enig i at man på mange måter må tilbake til start.

– Med nasjonal ramme ville 90 prosent av Norges areal vært utelukket for vindkraft. Men når planen er skrotet, går vi tilbake til der vi var, der det i prinsippet kan søkes om å bygge vindkraft absolutt overalt. At vindkraftmotstandere jubler over det, er litt merkelig, sier han.

Zero etterlyser en reform av både skatte- og konsesjonssystemet for å oppnå aksept i lokalmiljøene, og foreslår både konsesjonsrunder og en naturressursskatt som kan gå til den aktuelle kommunen.

– Vi må sørge for at de som har ulempen med vindkraft i form av naturinngrep i sitt lokalmiljø også må få sin andel av verdiskapningen og fordelen.

– Det er ikke så dramatisk som det høres ut som, men det er forståelig med den mottakelsen den har fått. Nasjonal ramme er jo ingen utbyggingsplan, men et kunnskapsgrunnlag. Jeg antar at det ikke er selve kunnskapen man skal legge i skuffen, men ideen om å bestemme hvilke arealer som skal brukes til vindkraft, sier Holm.

– Folk har våknet
Marino Ask, styreleder i organisasjonen La naturen leve, kaller avgjørelsen en naturlig følge av den omfattende motstanden mot landbasert vindkraft.

– Vi ser at folk har våknet, og at de reagerer. Det er helt åpenbart at det måtte tas grep, sier Ask.

– Det er veldig gledelig å se at det frivillige arbeidet får det gode resultatet. Det som har preget kampen er at folket reiser seg og sier nei, og gir et veldig tydelig signal til våre folkevalgte, sier han.

Vindkraftplanene har splittet naturvernorganisasjonene.

– Vind er en fornybar ressurs, men naturen er ikke fornybar. De inngrepene som det medfører å etablere landbasert vindkraft er ikke reversible, og det er det som er det store dilemmaet i klima- og miljøutfordringene man har i dag, sier Ask.

Ordfører: – Fornuftig
Ordfører Karstein Totland (H) i Masfjorden hadde ikke fått med seg nyheten da NRK ringte, og ble først helt taus.

– Jeg synes det er fornuftig å trekke tilbake denne planen. Denne kartleggingen kom tydeligvis helt skjevt ut. Selv i kommuner der de kanskje kunne fått vindkraft, så ble det nesten en opinion i hele landet mot alt som heter vindkraft på land, sier han.

Totland tror ikke det ville kommet noe vindkraftanlegg i Masfjorden uansett, men sier han er lettet.

– De har fått en rimelig negativ tilbakemelding fra oss. Vi har protestert innbitt, og det har stort sett alle kommuner gjort. De har tatt til fornuft og lyttet til hva folk mener. Vi har blitt hørt, sier Totland.

Dette sier kommunene
De fleste kommuner som har sendt høringssvar til NVE har vært negative. Under følger et utvalg av deres svar.

Engerdal kommune, Hedmark:

«Med bakgrunn i de negative konsekvensene for landskapet, kulturmiljø, lokalt næringsliv, fastboende og hylteeiere, naturmangfoldet, beitenæringen, friluftslivet, turismen og reiselivet mener Engerdal kommune at utpekt ornråde […] skal trekkes ut.

Fitjar kommune, Hordaland:

«Fitjar […] har Hordalands eneste vindpark med 55 vindturbiner i Midtfjellet Vindpark. En større utbygging i Grønafjellet eller andre steder på Stordøya må avvises da resten av fjellet må opprettholdest som urørt natur – for folkehelse, naturmangfold og attraktivitet.»

Orkdal kommune, Trøndelag:

«En eventuell utvidelse av området Indre Sør-Trøndelag vestover frarådes på det sterkeste på grunn av store reindrifts- og friluftsinteresser rundt Resfjellet og randsonen til Trollheimen landskapsvernområde.»

Følgende fire kommuner har sendt positive høringssvar.

Lebesby kommune, Finnmark:

«Subsidiært krever kommunen at arealene i Lebesby kommune og Øst Finnmark tas inn i nasjonal ramme for vindkraft.»

Narvik kommune, Nordland:

«Vi er uenig i valget NVE har gjort om å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen. Narvik kommune krever at lokale og regionale prosjekter som kan koples opp mot industri- og næringslivet lokalt må behandles uavhengig av rammen. Utbyggingen av vindmøller på land bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og bør ikke skje i urørt natur.»

Vadsø kommune, Finnmark:

«Området betegnet som Øst-Finnmark må tas inn i nasjonal ramme for vindkraft. Området har de aller beste vindressursene i Norge og sannsynligvis i hele Europa.»

Vardø kommune, Finnmark:

«Området betegnet som Øst-Finnmark må tas inn i nasjonal ramme for vindkraft. Området Nord Varanger må tas inn i nasjonal ramme for vindkraft.»

– En timeout
Helene Ødven i Bergen Turlag er også glad for at regjeringen snur.

– De har vel innsett at det er et manglende kunnskapsgrunnlag. Både når det kommer til naturmangfold, friluftsliv, landskap, reiseliv. Det er nødvendig å gjøre et mye mer grundig arbeid, sier hun.

Ødven sier hun heller ikke tror saken er helt avgjort, og at hun håper turlaget kan bidra til å legge til rette for bedre naturforvaltning.

– Det er nå en timeout, og det er helt sentralt nå å få utarbeidet en nasjonal landskapsstrategi og få etablert en metode for verdsetting av natur, slik at en vet hva som eventuelt går tapt i en energiutbygging.

Unge Høyre: – Forferdelig dårlig forslag
Fungerende leder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, er skuffet over regjeringen.

– Det er et forferdelig dårlig forslag. Den nasjonale rammeplanen for vindkraft var jo første del av det som skulle være en nasjonal utbygging av vindkraft på land. Det er nå det er kommersielt, det er nå vi trenger det.

Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre.

– Vi vet at fossil energi er den største trusselen mot naturen, og da kan vi ikke vente med å bygge ut vindkraft på land, sier han.

Skjevik-Aasberg mener man ikke kan ta hensyn til lokale høringer når meningsmålingene viser flertall for vindkraft på land.

– Vi er opptatt av å lytte til folk som bor der vindkraften skal bygges. Samtidig kan ikke det stoppe oss i å bygge ut nasjonal vindkraft. Dette er et nasjonalt og et statlig ansvar, og det er det vi mener det bør være, sier han.

Frode Pleym i Greenpeace Norge kaller dette en trist dag for Norges kamp mot klimakrisen.

– Dette er et populistisk og farlig grep av regjeringen. Vindkraft er en ressurs Norge og verden trenger for å komme seg gjennom klimakrisa. Å si nei på denne måten gjør oss desto mer avhengige av olje, og det kan vi ikke være hvis vi skal vinne kampen mot klimaendringene, sier han.

Natur og Ungdom mener statsminister Erna Solberg «feiger ut», og at den nasjonale rammen heller burde forbedres enn skrotes.

kilde: NRK

 

Kommentarer

kommentarer