Nyhetsartikkel

13 juni 2019

Trønderske politikere vil stoppe all ny vindkraft

Et stort flertall av fylkespolitikerne i Trøndelag sier nei til mer vindkraft, og vil klage på alle nye konsesjonssøknader.

Med 62 mot 15 stemmer vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til forslaget fra NVE til ny nasjonal ramme for vindkraft, melder NRK.

Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

Saken er ute på høring og NVE foreslår at 13 områder i Norge er egnet for vindkraft i fremtiden.

Motstanden mot vindkraft har vært stor i Trøndelag, også i øykommunen Frøya.

– Har allerede tatt 40 prosent
– Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som det er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden, sier fylkesordfører Sandvik (Ap).

Dette ble vedtatt i fylkestinget:

«Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på land og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag.»
– Det forslaget NVE har lagt på bordet om å utrede tre områder i fylket vårt er dramatisk for Trøndelag. Områdene utgjør opptil 27 prosent av alt areal. Med de utbyggingene som gjennomføres blir det kraftoverskudd i overskuelig fremtid, sa fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (Sp) på fylkestinget.

Les mer hos NRK

Kommentarer

kommentarer