Nyhetsartikkel

04 juni 2019

ESA vil vurdere konsesjonssystemet i Norge – vil sikre utlendinger tilgang

Eftas overvåkingsorgan Esa har stilt Olje- og energidepartementet en rekke spørsmål for å sikre seg at det norske konsesjonssystemet for vannkraft ikke diskriminerer utlendinger. Lengden på konsesjonene og transparensen i systemet er viktige temaer de tar opp i brevet, skriver Elektroteknikk.

Senterpartiets stortingsrepresentant Wilfred Nordlund, som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, har nå sendt et brev til energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om saken, hvor han viser til Energiteknikks artikkel.

Råderett

«Esa mener bygging og drift av vannkraftverk utgjør en tjeneste etter tjenestedirektivet, og at direktivets regler om tillatelsesordninger må følges ved at prosedyrer for å gi tillatelse er ikke-diskriminerende, objektive og transparente.

Vurderer regjeringen det slik at dagens regelverk er innenfor eller er konsesjonssystemet det neste regjeringen vil gi EU råderett over å bestemme?», spør Nordlund.

Han viser til at Esa skriver at konsesjonene i Norge både kan gis for en ubegrenset eller en begrenset periode, og at ved konsesjonstidens utløp har staten rett til å kreve vannkraftverket tilbake uten kompensasjon.

«Statens hjemfallsrett er nedfelt i vassdragsreguleringsloven § 28. Det har vært en stor fordel for landet», slår Nordlund fast.

Les mer i Elektroteknikk

 

Kilde: Elektroteknikk

Kommentarer

kommentarer