Nyhetsartikkel

31 mai 2019

60 % av befolkningen er imot bygging av vindkraftverk

60 % av befolkningen er imot bygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur, i følge undersøkelse utført for DNT

– Det hele er ganske enkelt. Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for liv og selve redningen for et bærekraftig klima, sier DNTs generalsekretær

— Norstat har gjennomført en undersøkelse på vegne av DNT hvor vi har spurt folk over hele landet om deres holdninger til vindkraft, forteller Mette Øinæs Habberstad som er kommunikasjonssjef i DNT. Vi undrer oss derfor over funnene til Agder Energi om at det er en bred støtte til vindkraft, sier hun til enerWE.

Nøkkeltall fra undersøkelsen fra Norstat og DNT

55 % av alle under 30 år er positive til vindkraft, men dette forandrer seg drastisk når det er snakk om hvor vindkraftanleggene skal bygges:

    • 63 % av de under 30 år er motstandere av vindkraftutbygging som medfører betydelig inngrep i urørt natur.
    • 76 % av mot vindkraftutbygging som medfører forstyrrelser av dyreliv.

Habberstad sikter til en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse i sammenheng med årets Agder Energi-konferanse, som blant annet tok for seg hvordan Norge kan dekke energibehovet til generasjonen etter oss. Undersøkelsen viste at syv av ti hovedsakelig positive til vindmøller på land.

— Gjennom våren har vi sett en økende motstand mot vindmøller, derfor er vi svært overrasket over at støtten til vind på land ser ut til å faktisk være bred, sa Tom Nysted, administrerende direktør i Agder Energi i forbindelse med undersøkelsen.

Undersøkelsen fra Respons Analyse og Agder Energi viste at andelen som er positive til vindkraft er lavest i områder som Trøndelag og Vestlandet, hvor det har vært høy byggeaktivitet for vind. I den samme undersøkelsen sier 91 % at de er positive til havvind. Det representerer en knapp økning, opp fra 86 % for ti år siden. Blant de spurte mellom 16 og 34 svarer hele 96 % at de er positive til havvind.

DNT sin undersøkelse gir et litt annet bilde.

I DNT og Norstat sin undersøkelse har de innledningsvis som første spørsmål bedt om svar på følgende:

«Det har den senere tid vært diskusjoner omkring utbygging av vindkraft på land. Hva er din holdning til utbygging av vindkraft?»

— Kun 49 % er positive til utbygging av vindkraftverk, forteller Mette Øinæs Habberstad. Når vi spør hva de mener om vindkraftutbygging som medfører betydelige inngrep i urørt natur øker motstanden, og hele 60 % er mot. Dersom det medfører forstyrrelser for dyrelivet stiger tallet til 71 %.

Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i DNT. Han mener at folket ser at klima og natur henger uløselig sammen.

— Bygger vi ned urørt natur gjør vi uopprettelig- og dobbel skade. Å bevare et biologisk mangfold er nøkkelen til å løse klimakrisen, sier han.

Generalsekretæren deltok nylig i paneldebatt på enerWE Communication Conference. Her understreket han at han ikke er imot vindkraft, men at han er for vern av urørt natur. Han fortalte til salen at han for eksempel ikke er imot vindparker som bygges der det allerede er utbygd industri.

— DNT mener at vindkraft på land primært bør lokaliseres der det allerede er industri, sier han til enerWE. Viktige friluftslivsområder og sårbar natur må skjermes fra rammen. Innenfor de 13 områdene NVE har pekt på er det da fortsatt mye areal som gjenstår, om friluftslivsområder og intakt natur ekskluderes.

Slik bygges en norsk vindpark

Han forteller til enerWE at DNTs 57 selvstendige foreninger er nå i full gang med å gå gjennom områdene for å kunne gi kvalifiserte innspill.

— Det er store områder, og noe av utfordringen som Miljødirektoratet har pekt på er at kunnskapsgrunnlaget om hva som finnes i områdene er mangelfullt. Å sikre reell medvirkning fra lokalsamfunnene er selve nøkkelen hvis man skal kunne få til en naturvennlig fornybarsatsing.

Han fortsetter.

– Det hele er ganske enkelt. Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for liv og selve redningen for et bærekraftig klima. Enten løser vi begge, eller så løser vi ingen. Vi er naturens stemme og oppfordrer hele Norge til å si tydelig fra på vegne av naturen sammen med oss, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

Kilde: EnerWE

Kommentarer

kommentarer