Nyhetsartikkel

31 mai 2019

28,4 TWh ny kraftproduksjon siden 2012

Norge og Sverige har oppnådd det felles målet i elsertifikatordningen om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

Siden 2012 har Norge og Sverige hatt et felles støttesystem for fornybar kraftproduksjon, kalt elsertifikatordningen. Fram til 2020 skal landene tilsammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh.

Det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020 ble nådd fredag 24.mai. Det er nå bygd ut 20 TWh i Sverige og 8,4 TWh i Norge.

– Mer fornybar kraftproduksjon øker Norge og Sveriges fornybarandel, som igjen bidrar til EUs overordnede mål om 20 prosent fornybarandel innen 2020. Over halvparten av den nye fornybare kraftproduksjonen som er godkjent i Norge kommer fra vannkraft, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Under stortingsbehandlingen av Energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) sommeren 2016, ble det bestemt å ikke sette nye mål for Norge i elsertifikatordningen etter 2020. Norske anlegg må være satt i drift innen utgangen av 2021 for å kunne motta elsertifikater, mens Sverige har utvidet sitt mål i ordningen og skal øke sin fornybare kraftproduksjon med ytterligere 18 TWh til 2030. Med den svenske utvidelsen er målet i elsertifikatordningen totalt 46,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon til 2030.

Kommentarer

kommentarer