Nyhetsartikkel

03 mai 2019

Over 30 nye vindkraftverk skal bygges i Norge

De tre neste årene dobles antallet vindkraftverk i Norge. – En seier for klimaet, mener miljøstiftelsen Zero. Men Naturvernforbundet varsler kamp flere steder i landet for å stanse planlagte vindkraftverk.

Aldri før har interessen fra utbyggere vært større enn nå for å bygge vindkraftverk i Norge, melder NRK.

– Nå er interessen veldig stor. Det så lenge ut til å gå ganske trått, og det lå lenge konsesjoner som ikke ble realisert. Teknologiutviklingen gjør at vindkraft har blitt vesentlig rimeligere. Da har interessen økt betydelig, sier Rune Flatby, direktør i konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, til NRK.

Aldri før har interessen fra utbyggere vært større enn nå for å bygge vindkraftverk i Norge.

– Nå er interessen veldig stor. Det så lenge ut til å gå ganske trått, og det lå lenge konsesjoner som ikke ble realisert. Teknologiutviklingen gjør at vindkraft har blitt vesentlig rimeligere. Da har interessen økt betydelig, sier Rune Flatby, direktør i konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Stor anleggsvirksomhet
Det pågår arbeid med 14 nye vindkraftverk og flere andre kraftselskap kommer snart i gang andre steder.

NVE har fått melding om at 28 nye vindkraftverk kommer til å stå ferdig innen 2021. Flatby sier det er sannsynlig at det settes opp enda flere i denne perioden, og at det dermed vil være om lag 70 vindkraftanlegg i Norge om få år.

Vind vil da gi nok strøm til 800.000 husholdninger. Det er betydelig mer enn målet som ble satt da den norsk-svenske elsertifikatordningen ble undertegnet i 2011.

Kraftselskap kan kjøpe selsertifikat fram til og med 2021 og strømkunder er med på å finansiere fornybar energi.

Målet var 13,2 TWh vindenergi da Norge undertegnet en felles avtale med Sverige i 2011. Nå kommer det til å bli produsert betydelig mer, mellom 14 og 16 TWh.

Les mer hos NRK

Kommentarer

kommentarer