Nyhetsartikkel

01 april 2019

NVE peker ut 13 områder som best egnet for vindkraft på land

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

Rapport – NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft

 

Foto: NVE

Foto: NVE

I arbeidet med nasjonal ramme har vi ønsket en åpen og etterprøvbar prosess. Vi har derfor publisert store deler av grunnlaget for NVEs forslag på denne nettsiden.
Les mer: 

Ved å trykke på «oppdatert kunnskapsgrunnlag» får du tilgang til 21 temarapporter om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn.

Under «Utpeking av områder» kan du lese om alt vi har vektlagt når vi har vurdert 43 analyseområder for å peke ut de mest egnede områdene for vindkraft. I kartløsningen til høyre kan du se alle de utpekte områdene sammen med eksklusjoner og andre viktige kartlag.

Underveis i arbeidet har det kommet inn mange innspill. Du kan lese disse hvis du trykker på «innspill». Det har også blitt laget noen rapporter og dokumenter som ikke har vært direkte knyttet til kunnskapsgrunnlag eller kart. Disse kan du finne på «Andre rapporter og dokumenter».

Les heile rapporten nedenfor. NVE har utperkt 13 områser som best egnet for vindkraft. De finner du fra side 125 i rapporten

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf

Kommentarer

kommentarer