Nyhetsartikkel

27 mars 2019

EU-Parlamentet vedtager nye regler for elmarkedet

Tirsdag vedtog Europa-Parlamentet en opdatering af reglerne for EU’s elmarked. Dansk Energi er tilfreds med reglerne, som vil sikre et mere velfungerende indre marked for elektricitet.

Av Informasjonsavdelingen, Dansk Energi

Tirsdag vedtog Europa-Parlamentet en opdatering af reglerne for EU’s elmarked og Europas fælles energitilsyn ACER. Reglerne dikterer blandt andet, at der i højere grad skal åbnes op for strømmens bevægelighed på tværs af Europa.

Hos Dansk Energi er man tilfreds med de nye elmarkedsregler.

– Hvis EU skal leve op til sine klimaforpligtelser, er det vigtigt, at strømmen kan bevæge sig frit over landegrænserne. De nye regler vil føre til et mere velfungerende indre marked og sikre, at EU kan indpasse stigende mængder vind- og solenergi i elsystemet. Derudover får vi et stærkt fælleseuropæisk energitilsyn, der vil agere uafhængigt af nationale særinteresser, og som skal holde øje med, at landene overholder reglerne for elmarkedet, siger viceadm. direktør Anders Stouge.

De nye regler viser ifølge Anders Stouge, at EU i højere grad ønsker at komme af med flaskehalsene i det europæiske elnet, som hvert år fører til betydelige samfundstab på tværs af EU. Anders Stouge påpeger blandt andet, at den tyske tranmissionsoperatør TenneT gennem en årrække har begrænset adgangen for strøm fra danske vindmøller til de tyske forbrugere.

– I den forbindelse er vi også glade for Kommissionens afgørelse fra december, der tvinger TenneT til at åbne op for handel med el mellem Jylland og Tyskland allerede i år, siger Anders Stouge.

Morten Helveg: Svære forhandlinger
I en tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg mandag erklærede Morten Helveg Petersen sig også tilfreds med reglerne. Det danske medlem af Europa-parlamentet har været Parlamentets ordfører på den såkaldte ACER-forordning og har været skyggeordfører i forhandlingerne om elmarkedsreglerne.

– Selvom et stærkere ACER kan være med til at sikre, at vindenergi fra Nordsøen kan give Europa grøn strøm i stikkontakterne, er der mange regeringer, der foretrækker at holde liv i gamle kulkraftværker. I vores forhandlinger var det tydeligt, at når vi i Europa-Parlamentet forsøgte at forstærke ACER, så var der nationale regeringer, der forsøgte at udvande reglerne. Vi så det også i forhandlingerne om elmarkedsforordningen, hvor der var medlemslande, der kæmpede imod åbne og frie grænser for energi. Men kun ved at integrere vedvarende energi på tværs af grænser, kan vi vinde klimakampen. Heldigvis landede vi et flot resultat, sagde Morten Helveg Petersen.

De nye regler mangler stadig formel godkendelse blandt de nationale EU-ambassadører, før de kan implementeres i national lovgivning. Dette er dog en formalitet.

Foruden regler for strømmens bevægelighed over grænser indeholder de nye elmarkedsregler en stramning af reglerne for støtte til kulkraftværker, mens reglerne også styrker lokale distributionsselskabers indflydelse gennem en nyoprettet DSO-enhed. Derudover stiller reglerne krav om større koordinering mellem DSO’er og TSO’er i forhold til information om langsigtede planer for udbygning af elnettet.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer