Nyhetsartikkel

07 mars 2019

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er 6,0 TWh lavere enn normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 6,0 TWh (miliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 3,8 TWh (milliarder kilowattimer) under normalen for årstida.

Magasinfyllingen i Sverige er 2,2 TWh lavere enn normalen for årstida.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i åtte år.

Uendra kraftsituasjon. 
Temperaturane i Noreg gjekk noko ned i veke 9, men er framleis høgare enn normalt.

Forbruk og produksjon av straum i Noreg var tilnærma lik samanlikna med førre veke, medan forbruk og produksjon gjekk noko ned i Norden. Noreg var nettoimportør av straum for fjerde veke på rad grunna lågare kraftprisar i Europa enn i Noreg. Kraftprisane i Noreg gjekk i snitt ned med 0,5 – 1,0 øre/kWh samanlikna med førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 9 2019 her. (PDF)

 

Magasinfylling veke 4 / 2019

47,0 % / – 1,6 %

Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 9 var fyllingsgraden i norske magasin 42,6 prosent.
Fyllingsgraden gjekk ned med 1,6 prosenteiningar mot 1,7 prosenteiningar veka før.
Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 47,0 prosent.

Magasinfyllinga i Norge er nå 4,4 prosent lavere enn det normale for årstida. Det tilsvarer 3,8 TWh (milliarder kilowattimer).

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 61,1 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Aust-Noreg (Elspotområde 1) med 26,9 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 49,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 9, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

Magasinfyllingen i Sverige er nå 17.301 TWh (milliarder kilowattimer). Den er ned 2,2 prosent til 31,1 prosent. Det normale for årstida er 37,5 prosent.

Magasinfyllinga i Sverige er nå 6,4 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 2,2 TWh (milliarder kilowattimer).

Det samlede energiinnholdet i svenske vannmagasiner er beregnet til 10.462 TWh denne uka.

Tilsiget var 653 GWh som er 200 prosent av normalen.

 

Kommentarer

kommentarer