Nyhetsartikkel

17 februar 2019

7,8 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgraden i norske magasin 47,9 prosent.

Fyllingsgraden gjekk ned med 2,9 prosenteiningar mot 3,4 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 55,7 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Aust-Noreg (Elspotområde 1) med 41,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 52,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 6 2019, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer