Nyhetsartikkel

05 desember 2018

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er 6,5 TWh lavere enn normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 6,5 TWh (miliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 3,9 TWh (milliarder kilowattimer) under normalen for årstida.

Magasinfyllingen i Sverige er 8,1 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 2,6 TWh.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i tretten år.

Kaldt og tørt vêr i vente
I førre veke bidrog regn og snøsmelting saman med nedgang i vasskraftproduksjonen til ein auke i magasinfyllinga.

Varsel om kaldt og tørt vêr medverka til at dei forventa kraftprisane auka kraftig. Den nordiske kraftprisen for desember vart til dømes handla 52 øre/kWh førre fredag, noko som er ein auke på 14 prosent samanlikna med veke 45.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 46 her. (PDF)

Magasinfylling veke 48 / 2018

74,3 % / – 2,4 %

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 74,3 prosent.

Fyllingsgraden gjekk ned med 2,4 prosenteiningar mot 2,6 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 78,8 prosent.

Magasinfyllinga i Norge er nå 4,5 prosent lavere enn normal for årstida i Norge. Det tilsvarer 3,9 TWh (milliarder kilowattimer).

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 61,5 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 80,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

I Sverige er magasinfyllingen 8,1 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer omtrent 2,6 TWh (milliarder kilowattimer

I Sverige var tilrenningen 470 GWh (millioner kilowattimer) i uke 48 i 2018. Det er 74 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 22.211 TWh (milliarder kilowattimer). Den er ned 3,5 prosent til 65,9 prosent. Det normale for årstida er 74,0 prosent.

Kommentarer

kommentarer