Nyhetsartikkel

30 august 2018

Tillatelse til å bygge ny likeretterstasjon på Sollerud i Oslo

NVE gir Sporveien Oslo AS tillatelse til å bygge og drive en ny likeretterstasjon for trikken på Sollerud i Ullern bydel i Oslo kommune.

Den nye stasjon vil ligge tett opp til trikkelinjen ved Sollerud, i enden av Jonas Dahls vei mellom Lilleakerveien og Vækerøveien.

NVE begrunner tillatelsen med at dagens stasjon på Furulunden, Bestum, ikke tilfredsstiller kravene til drift, vedlikehold og personsikkerhet, i tillegg til at stasjonen nærmer seg sin tekniske levetid. Furulunden likeretterstasjon fjernes når ny stasjon er satt i drift.

NVE har satt krav om at Sporveien skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

NVE gir også Sporveien Oslo AS ekspropriasjonstillatelse til nødvendig grunn for å utføre tiltaket. Mer informasjon om tillatelsene og tiltaket finner du på nve.no.

Kommentarer

kommentarer