Nyhetsartikkel

30 august 2018

Står fremtiden i andelsejets tegn?

De fleste danske energiselskaber er bygget op om andelstanken, men den demokratiske ejerform er langt fra unik for energibranchen.

Dansk Energi har sammen med NRGi og Eniig organiseret sig i Tænketanken Demokratisk Erhverv for at sparke nyt liv i en gammel tanke sammen med virksomheder som Arla, Coop, OK og KAB med flere.

Dansk Energi bruger i disse år kræfter på at styrke det demokratiske fundament, som energiselskaberne hviler på. Derfor er Dansk Energi glade for at være blevet inviteret med i Tænketanken Demokratisk Erhverv, der ’arbejder for at styrke og udbrede den demokratiske virksomhedsform og kendskabet til erhvervsdemokrati i Danmark’.

I dette forum udveksles der erfaringer om ejerformen, og de vilde tanker får luft under vingerne, når virksomheder med samme DNA samler sin hjernemasse. Tænketankens erklærede mål er at producere viden om virksomhedsformen, men også at skabe debat og slå på tromme for de styrker, ejerformen har.

Alle danskere har mulighed for indflydelse – men ved de det?
Blandt medlemmerne et det en udbredt opfattelse af, at andelstanken i en årrække har ligget lidt i dvale, fordi man har forsømt at puste liv i den. Men store andels- og forbrugerejede virksomheder gør i disse år en ekstra indsats for at aktivere deres medlemmer. Der er nemlig gode frugter at høste, når man finder den rette balance mellem forening og forretning; for fællesskabet bliver stærkt, når det både bygger på loyalitet og lønsomhed.

Den gennemsnitlige forbruger ved ofte ikke, at hun også er andelshaver og kan søge indflydelse i sin lokale energikoncern.

 Eva Ryberg, formand for NRGi og medlem af Tænketanken Demokratisk Erhverv 

Eva Ryberg, der er formand for den østjyske energikoncern NRGi, som også deltager i tænketanken, kan godt få øje på udfordringen med at oplyse og aktivere ejerne.

– I de danske forsyningskoncerner tæller ejerkredsene flere steder titusinder af andelshavere, hvor det i praksis kun er en brøkdel, der er engageret i valghandlinger, repræsentantskab og bestyrelsesarbejde. Den gennemsnitlige forbruger ved ofte ikke, at hun også er andelshaver og kan søge indflydelse i sin lokale energikoncern, siger Eva Ryberg.

Den demokratiske grundstruktur – herunder det repræsentative princip, valghandlinger mv. – skoles vi i fra barnsben med fx elevråd, sportsforeninger osv. Men selvom demokratisk dannelse er på skoleskemaet i landets folkeskoler, er det svært at tiltrække de unge i de andelsejede selskabers repræsentantskaber og bestyrelser. Det er også svært at rekruttere kvinder og borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

– Hvorfor det er sådan, og hvad vi kan gøre for at ændre det, er blot nogle af de ting, vi som energiselskab vil interessere os for i de kommende år, siger Eva Ryberg.

Flerstrenget indsats
Dansk Energi har udover deltagelsen i Tænketanken Demokratisk Erhverv også iværksat en række andre aktiviteter, der undersøger og styrker det repræsentative demokrati.

Det er vigtigt for os at diskutere, hvilke incitamenter vi giver vores ejere til at deltage aktivt. Giver vi nok, og giver vi de rette?

Søren Thorsager, formand for energibranchens EjerForbrugerforum

I det folkelige brancheorgan EjerForbrugerforum, som typisk består af bestyrelsesformænd, næstformand og direktører for selskaberne, er ’det aktive ejerskab’ for eksempel omdrejningspunktet i år. Her stilles der skarpt på, hvordan begrebet skal forstås, og hvilke initiativer, man kan sætte i værk for at styrke det.

Søren Thorsager, der er formand for EjerForbrugerforum og desuden formand for bestyrelsen i Energi Fyn, ser frem til at have givende drøftelser.

– Det er vigtigt for os at diskutere, hvilke incitamenter vi giver vores ejere til at deltage aktivt. Giver vi nok, og giver vi de rette? Det glæder jeg mig til at blive klogere på i dette semester sammen med EjerForbrugerforums medlemmer, siger Søren Thorsager.

Derudover har Dansk Energi netop introduceret en helt ny kursusrække for bestyrelsesmedlemmer i energisektoren. Kurserne skal være med til at løfte ledelsen af selskaberne og sætte fokus på god selskabsledelse. Ambitionen er at klæde bestyrelserne på til endnu bedre at udfylde rollen mellem repræsentantskaberne og direktionerne.

Kommentarer

kommentarer