Nyhetsartikkel

30 august 2018

Solceller kommer tilbage på de danske tage

Hvis elafgiften ikke sænkes yderligere, så vil det inden længe igen give god mening for danske husejere at sætte solceller på deres tage – nu med batteri. Den privatøkonomiske gode investering er dog ikke så god for samfundsøkonomien. Det viser en ny analyse fra Dansk Energi.

Av Informationsavdelingen, Dansk Energi

Antallet af solceller på private hustage kan meget vel stige betragteligt de kommende år. Billige husstandsbatterier i kombination med et solcelleanlæg vil nemlig gøre det muligt at dække halvdelen af husholdningens elforbrug sekund for sekund. Med fortsat faldende priser på solceller og batterier, og en fortsat høj elafgift vil solceller frem mod 2025 få en afregning, der gør dem til en attraktiv investering igen. De private solceller vil nemlig fortsat få en indirekte støtte på godt 50 øre pr. kWh. Det viser en ny analyse, som seniorøkonom Torsten Hasforth, Dansk Energi, står bag.

Han fortæller på baggrund af sine beregninger, at det set med de samfundsøkonomiske briller, ikke er en superinvestering med alle de små solcelleanlæg.

– Vi skal fortsætte omstillingen til et grønt energisystem. Private energianlæg kan være en vigtig del af denne ligning. Men når det, der driver dem ind, er høje afgifter og ikke god samfundsøkonomi, så vinder hverken den grønne omstilling eller statskassen, siger Torsten Hasforth.

Regnestykket bag dén udmelding handler om, at værdien af den strøm, som individuelle solceller producerer, også efter 2020, fortsat ikke vil dække omkostningen ved at etablere dem. Men når husholdningerne samtidig kan spare elafgiften, bliver solcelleanlæggene til en god forretning. Regnestykket ændres fra en underskudsforretning til en positiv forretning med en afregning på syv procent. Kan man låne til under syv procent, og det vil være muligt for de fleste husejere, så vil der være overskud i at sætte solceller op.

– På grund af afgifter vil de private solceller fortsat få en indirekte støtte på godt 50 øre pr. kWh. Til sammenligning kan landvind og store solcelleanlæg i dag opføres til seks gang lavere støtte på under 15 øre pr. kWh. Sparede afgifter er ikke det samme som god samfundsøkonomi. Kort sagt investerer private, så de kan spare afgifter. De afgifter mangler vi som samfund, og dermed har vi færre midler til at investere i grøn omstilling på en måde, hvor vi får langt mere grøn energi for pengene, end vi gør ved små solcelleanlæg, siger Torsten Hasforth.

Intern afregning for individuelle solcelleanlæg i 2025
Kilde: Dansk Energi
Analyse nr. 21: Solcelleanlæg, samfundsøkonomi og offentlig økonomi

Individuelle solcelleanlæg modtager store indirekte tilskud, idet der ikke pålægges afgifter, PSO …

Kommentarer

kommentarer