Nyhetsartikkel

29 august 2018

16,9 prosent lavere magasinfylling i Norge for årstida

Nokon mindre auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgraden i norske magasin 65,9 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp med 1,2 prosenteiningar, mot 2,1 prosent veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 81,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 71,1 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 59,9 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 67,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 34 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer