Nyhetsartikkel

27 august 2018

Kreativ tænkning fremmer varmepumper

Beboere i landsbyer går sammen om køb af varmepumper – med hjælp fra de seks kommuner i Energialliancen Trekanten. Derudover er Middelfart Kommune med opbakning fra TREFOR i gang med at forberede en fælles varmepumpeløsning til grunde i landdistrikter – et såkaldt termonet – der både kan levere varme og køling.

Af Informationsafdelingen, Dansk Energi

Tiden rinder ud for oliefyr i det danske land, hvor de klimabelastende kedler hyppigt bliver erstattet af varmepumper. Seks kommuner organiseret i Energialliancen Trekanten er nogle af dem, der gøder jorden for eldrevne varmepumper i deres landsbyer. I løbet af efteråret vil de seks kommuner lave en kampagne mod oliefyr og kombinere den med hjælp til fællesindkøb af varmepumper.

– Det nye energiforlig inviterer til flere varmepumper, så vi presser på. Fælles indkøb kan sikre den bedst mulige pris til flest mulige beboere, siger klimachef Morten Mejsen Westergaard fra Middelfart Kommune, der er med i Energialliancen Trekanten sammen med Vejle, Kolding, Fredericia, Billund og Vejen kommune.

Med energiforliget, der blev indgået i juni af samtlige partier i Folketinget, bliver der årligt fra 2020-2024 afsat 20 mio. kr. til at reducere antallet af oliefyr i danske boliger. Varmepumper nævnes specifikt som alternativet.

Hvor mange oliefyr, der er tilbage i Danmark, er uklart. Brancheforeningen for de selskaber, der sælger olie, EOF, der har skiftet navn til Drivkraft Danmark, vurderede i 2015, at der er ca. 100.000. Forligsteksten taler om 100.000-150.000 stk., og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet konkluderer i en analyse lavet for Miljøstyrelsen først på året, at der snarere er 200.000.

– Der er i hvert fald rigeligt at arbejde med, og i uge 44 vil vi koordinere vores kampagne på tværs af kommunerne i alliancen, siger Morten Mejsen Westergaard.

Hjælp til fælles indkøb
Udover information vil de interesserede borgere få et tilbud om at lave fælles indkøb af varmepumper efter en simpel model, som bl.a. Middelfart Kommune allerede har fået de første spæde erfaringer med.

Carsten Mortensen fra Middelfart er en af de glade ejere af en ny varmepumpe. Han er formand for en lille borgergruppe, der sammen har indhentet tilbud på varmepumper. Gruppen, hvis medlemmer bor i flere forskellige kommuner og foreløbig tæller fem husstande, har indgået en aftale med firmaet Klimadan.

– Selvfølgelig giver det mening at slå sig sammen med andre boligejere, når man skal smide oliefyret ud og købe en effektiv varmepumpe. Det giver stordriftsfordele og mulighed for at sparre med andre boligejere om fordele og ulemper ved de forskellige tilbud på varmepumper, siger Carsten Mortensen.

Morten Mejsen Westergaard mener, at der er tale om en god samarbejdsmodel:

– Når borgerne på et informationsmøde har fået noget at vide om varmepumper, spørger vi fra kommunal side, om nogle af boligejerne er indstillet på at skifte deres oliekedler og skrive sig på en liste. Borgere ser hinanden i øjnene og stifter en lille forening med en af dem som formand og med kommunen som sekretær. Vi hjælper med at lave et udbud og sammenligne de tilbud, der kommer, men det er helt op til borgerne at vælge, fastslår han.

Varmepumper en vigtig del af elektrificeringen af det danske samfund.

Charles Nielsen, direktør, El-net, Vand og Varme, TREFOR.

Charles Nielsen, der er direktør for El-net, Vand og Varme i TREFOR, glæder sig over initiativet.

– Varmepumper en vigtig del af elektrificeringen af det danske samfund. Indkøbsforeninger er en god idé, og vi vil gerne være behjælpelig med det tekniske – herunder for eksempel om varmepumperne er forberedt til at kunne levere fleksibelt elforbrug, siger Charles Nielsen.

Sammen om bæredygtige løsninger
Men er det overhovedet en kommunal opgave at drive denne del af den grønne omstilling? Ja, mener Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), der er med på, at kommunen rykker sig fra ren sagsbehandling og i retning af samskabelse.

– Vi arbejder benhårdt på grøn omstilling og bæredygtige fællesskaber; altså at vi sammen med borgerne tager initiativer og skaber fælles bæredygtige resultater. Fælleskøb af varmepumper er et rigtig godt eksempel på, at kommunerne servicerer borgerne med råd og vejledning, faciliterer møder og hjælper med alt bøvlet, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Han mener, at modellen grundlæggende er i tråd med det, en kommune egentlig er: Et fællesskab om at løse behov, hvad enten det er undervisning, ældrepleje eller kollektive energitiltag.

Varme til landdistrikter
Middelfart Kommune har med inspiration fra projekter på eksisterende huse i Skjoldbjerg ved Billund og i Silkeborg også taget et andet utraditionelt tiltag for at fremme varmepumper: Termonet.

Som den første kommune i Danmark har Middelfart udstykket 13 boliggrunde i Brenderup med termonet, der består af otte lodrette boringer og et jordvarmenet. Med høj virkningsgrad og individuelle varmepumper i de enkelte huse kan anlægget levere køling om sommeren og varme om vinteren.

– Kommunen ejer jorden, og vi har etableret termonettet for vores egne penge, men det er klart, at det kommer til at afspejle sig i den pris, de fremtidige ejere kommer til at betale, når vi sætter grundene til salg efter nytår, siger Morten Mejsen Westergaard og påpeger, at den type løsning kan være med til at give kollektiv varme til ofte trængte landdistrikter udenfor fjernvarmeforsynede områder.

Termonet jordvarme
Principtegning over termonettet. Copyright: GeoDrilling.

TREFOR Varme som den gode pedel
Hvordan termonettet skal driftes, diskuterer Middelfart Kommune med TREFOR’s varmeselskab, så borgerne kan være sikre på, at de har varme og køling altid.

– Der skal en god pedel på, fastslår Morten Mejsen Westergaard, og TREFOR Varme er klar til at påtage sig den rolle:

– Vi skal have teknikken og økonomien til at fungere, og det vil vi gerne tilbyde at klare indenfor de rammer, varmeforsyningsloven udstikker, siger Charles Nielsen og oplyser, at de 13 nye familier i Brenderup vil få tilbud at få termonet-varme til samme pris som fjernvarmekunderne har i Middelfart. Merprisen til termonettet ligger på grundprisen, så den vil typisk blive betalt over de realkreditlån, beboerne optager.

Chefkonsulent Richard Schalburg, der er sekretær for Varmepumpeforum under Intelligent Energi, ser udstykning af grunde til brug for termonet som en af mange muligheder for at øge antallet af varmepumper.

– Helt enkelt: Det er et godt initiativ, som kan kopieres af andre kommuner, siger Richard Schalburg og tilføjer, at løsningen er med til at skabe fællesskab om bæredygtig opvarmning med brug af el, ’som er på vej til at blive helt CO2-fri’.

Middelfart Kommune har også byggemodnet 19 grunde i Båring. De har hver sin lodrette boring.

Kommentarer

kommentarer