Nyhetsartikkel

24 august 2018

Sammenlægninger giver kontant bonus til kunderne

Konsolidering i elsektoren har været med til at sænke prisen for at drive elnet til gavn for kunderne. SE forudser, at en Radius-handel kan sætte yderligere skub i fusionerne, skriver Finans.

Siden årtusindskiftet har en lang række elnet-selskaber valgt at slå pjalterne sammen, og det kommer direkte kunderne til gode gennem billigere priser for at bruge landets regionale og lokale elnet. Siden 1999 er antallet af elnet-selskaber faldet fra 200 til blot 42 i dag, skriver netavisen Finans mandag.

– Vi kan konstatere, at driftsomkostningerne i elnet-selskaberne er blevet reduceret med 1,4 milliarder kroner fra 2006-2016, så det er en produktionsfremgang på over 20 pct. Det er en blanding af effektiviseringer, som selskaberne under alle omstændigheder laver, men også at de bliver færre og større, fortæller Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi til Finans.

– Når man kigger på tarifferne i faste priser – og tager højde for, at politikerne undervejs har lagt ekstraopgaver ind – så er de gået tilbage over en bred kam, om det (er) store virksomheder eller husstande, tilføjer han.

Prisen for at bruge elnettet dykker for andet år i træk
Ifølge Anders Stouge har ny regulering af elnetselskaberne, der har monopol på at drive elnettene i deres område, ved det seneste årsskifte gjort det mere attraktivt at jagte effektiviseringer – blandt andet via konsolidering.

– I den gamle regulering var der lagt et loft over, hvor mange effektiviseringer man kunne løbe efter…Med den ny regulering kan du uhindret løbe efter alle effektiviseringer og beholde dem i fem år. Det er nødvendigt, for der skal være nogle år, hvor du kan forrente og betale dine investeringer (i effektiviseringer, red.), siger han til Finans.

Radius-handel kan give ketchup-effekt
Niels Duedahl, adm. direktør i en af landets største elkoncerner SE, peger på, at elbranchen har været langt hurtigere til at konsolidere sig end for eksempel vand- og varmesektoren, og han tror på, at tendensen fortsætter.

Særligt hvis det ender med, at SEAS-NVE overtager Radius’ næsten én million elnetkunder og dermed kommer til at sidde med omtrent halvdelen af alle danske netkunder.

– Hvis du får sådan en koncentration, tvinger det alle os andre til at tænke på, om vi har nok skala. Det er en skalaforretning at drive infrastruktur. Der er rigtig mange omkostninger, der falder bort, når man fusionerer, siger Duedahl til Finans.

Men uanset hvem der køber Radius’ elnet, forventer Niels Duedahl, at konsolideringen blandt elnetselskaberne fortsætter.

– De mindre selskaber falder nok fortsat fra og slutter sig til de store. Men det er måske mere interessant, hvornår to af de store finder sammen. Du så det i mejeribranchen, da Kløvermælk fusionerede med Mejeriselskabet Danmark og lavede Arla. Eller i slagteribranchen, da Danish Crown fusionerede med Tulip, siger han.

Kommentarer

kommentarer