Nyhetsartikkel

23 august 2018

Hvor mye bidrar strømgigantene til lokalsamfunnet?

Hålogaland Kraft har sett seg lei på at de store strømgigantene kaprer kunder fra dem. Nå har de lansert en kampanje der de oppfordrer kundene til å spørre pågående telefonselgere hvor mye strømgigantene bidrar til lokalsamfunnene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen og Lødingen.

Av Distriktsenergi

Kampanjen har blitt godt mottatt og har sammen annen kundekommunikasjon bidratt til at vi klarer å opprettholde den sterke markedsposisjonen vi har lokalt, sier Bjørn Ludvigsen. Han er rådgiver for kommunikasjon og forretningsutvikling i Hålogaland Kraft.

Skaper store ringvirkninger
-Når en kunde flytter fra oss til en av de store strømselskapene mister også lokalsamfunnet en viktig støttespiller i kunden. Vi synes det er viktig at kundene får vite at de gjennom strømregningen fra Hålogaland Kraft er med på å bidra til lokalsamfunnet ved å være kunde hos oss. Når de flytter kundeforholdet til Oslo eller Bergen mister kommunen de bor i også en viktig bidragsyter, sier Ludvigsen.

Må være konkurransedyktig
Han understreker at det er viktig at Hålogaland Kraft er konkurransedyktig på pris og kundeservice.

– Det nytter ikke å be strømkunder om veldedighet. Vi er konkurransedyktige på pris og ofte ligger vi under strømgigantene i pris. Når kundene blir informert om at de ikke bare får en god pris men at det å være kunde hos oss skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunnet så skjønner de at det ikke er noen grunn til å bytte leverandør, og kunder vi har mistet kommer ofte tilbake, sier han.

Hva svarer telefonselgerne når de får dette spørsmålet?

– Dersom telefonselgeren er ærlig blir jo svaret av de ikke bidrar med en krone til lokalsamfunnene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen og Lødingen.

Folk trenger å vite er at strømregninga ikke bare betaler for lys i husene, men også skaper verdi i form av arbeidsplasser og gode offentlige tjenester i lokalsamfunnet, sier Bjørn Ludvigsen. Et samfunnsregnskap for perioden 2002-2015 viser at om lag 2,2 milliarder kroner av selskapets verdiskaping i denne perioden «ble igjen» lokalt. Utbytte til våre eierkommuner utgjør den største posten.

-Energiverkene er en viktig samfunnsaktør. Verdien som energiverkene representerer for lokalsamfunnet er betydelig.

– Hålogaland Kraft skaper store positive ringvirkninger i lokalsamfunnet i form av lønninger, skatter, sysselsetting og innkjøp av varer og tjenester for mange millioner kroner årlig, sier Ludvigsen.

-Det skjer en stor verdiskaping i Kraftbransjen. Ikke minst er dette en distriktsnæring som skaper lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Distriktsverkene bidrar med 8 milliarder kroner til lokalsamfunnet hvert år. Det viser en analyse som er gjennomført av Adapt Consulting, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

– Det å beregne et samfunnsregnskap er viktig for å synliggjøre verdien av energiverkene for lokalsamfunnet for å få oversikt over de store verdiene som skapes år etter år, slik at dette blir tatt med når det skal gjøres valg om strategien for selskapene, mener Lockert.

De 90 distriktsverkene i Norge med færre enn 30 000 kunder har i gjennomsnitt 7 700 nettkunder. Tar vi utgangspunkt i samfunnsregnskapet til Rauma Energi på 70 millioner kroner og sine 5200 nettkunder, vil samfunnsbidraget til alle de 90 energiverkene med 7200 kunder samlet være på om lag 8 milliarder kroner årlig, sier Lockert.

Dette er Hålogaland Kraft
Dette er Hålogaland Kraft er et regionalt Kraft  -og bredbåndsselskap som ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag. Selskapet er eid av de 7 kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen og Lødingen.

Kommentarer

kommentarer