Nyhetsartikkel

15 august 2018

Straffen for at opvarme med el er sat ned

El er ikke den klimasynder det engang var, og fra 1. juli bliver bygningers energimærke straffet mindre end hidtil, hvis huset bliver opvarmet med el. Det er godt – men vi er ikke i mål, mener Dansk Energi.

Av Informationsafdelingen, Dansk Energi

En elopvarmet bygning har hidtil haft svært ved at få et godt energimærke, men det er nu blevet nemmere. Et nyt Bygningsreglement trådte i kraft 1. juli, og her er strømmens primære energifaktor nemlig sat ned fra 2,5 til 1,9. Det er et skridt i den rigtige retning, men ikke nok, mener Dansk Energi og påpeger, at el ikke længere varmeforsyningens sorte får, og strømmen bliver stadigt grønnere.

Den primære energifaktor bruges til at beregne den ressourcepåvirkning en kWh fra el i stikkontakten har helt tilbage i produktionsleddet. At den nu er sat ned fra 2,5 til 1,9 bidrager til at udligne konkurrencen mellem blandt andet oliefyr og varmepumper.

– Det er den rigtige udvikling, men vi er ikke nået i mål. El har historisk været det sorte får i bygningsopvarmning, men set i lyset af energisystemets udvikling og klimabelastningen fra en kilowattime, er el blevet straffet helt uproportionelt. En primærenergifaktor på 1,9 tager dog fortsat ikke højde for at bygninger typisk står i mere end 40 år, og at faktoren for el derfor bør afspejle morgendagens energisystem og ikke fortidens, siger afdelingschef i Dansk Energi Kamilla Thingvad.

Kamilla Thingvad gør opmærksom på, at CO2-udledningen fra elforbruget i Danmark er faldet med 65 procent fra 2006 til 2017, og at el ikke længere er en klimasynder. Tværtimod.

– Elektrificering af varmeforsyningen er helt afgørende for den grønne omstilling, og den ændring vi nu ser i bygningsreglementet tyder på, at denne opfattelse også er på vej ind i lovgivningen. El i boligopvarmning er ikke længere et problem, men en vigtig løsning, siger Kamilla Thingvad.

Den primære energifaktor har en skævvridende indflydelse på energimærkerne. Hvor varmebehovet i sig selv er interessant, bør det ikke være afgørende om denne varme kommer fra el, naturgas eller olie. Dette gør det umuligt for en boligkøber at bruge energimærkerne til at vurdere huses varmeforbrug op mod hinanden, mener Dansk Energi.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer