Nyhetsartikkel

13 august 2018

Innhenting av synspunkt – forslag til økodesignkrav for datatjenere og datalagringsprodukter

Europakommisjonen har kalt inn til møte den 17. september 2018 i forskriftskomiteen (Regulatory Committee) om økodesignkrav til datatjenere (servere) og datalagringsprodukter.

Komiteen stemmer over forslaget for endelig vedtak. Dette er derfor siste mulighet for å påvirke i regelverksprosessen, opplyser NVE.

Den foreslåtte forordningen fastsetter økodesignkrav for datatjenere og datalagringsprodukter.

Forordningen foreslår økodesignkrav blant annet for energieffektivitet og for materialeffektivitet innført trinnvis.

Energikrav har tre virkningsdatoer: 1. mars 2020, 1. januar 2023 og 1. januar 2026.

Krav til materialeffektivitet har to virkningsdatoer: 1. mars 2020 og 1. mars 2021.

NVE har foretatt en prioritering av hvilke produktgrupper som vi vil rette hovedoppmerksomheten mot. Datatjenere og datalagringsprodukter er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Eventuelle innspill som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel prioriteres, vil ikke resultere i en nasjonal kommentar som sendes til Kommisjonen. NVE er imidlertid uansett interessert i å motta vesentlige synspunkter på utkastet.

Lovforslag:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013

Vedlegg til lovforslag:

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products

Les bakgrunnsnotat Explanatory Memorandum

Les utkast til kommisjonsmeddelelse om overgangsmetoder for målinger og beregninger

Les mer om økodesignkrav for datatjenere og datalagringsprodukter på EØS-notatbasen. (Ikke oppdatert i henhold til vedlagte dokumenter).

Frist for innspill: 3. september.

Kommentarer

kommentarer