Nyhetsartikkel

13 august 2018

Høyere matvarepriser og strømpriser

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene.

Fra juni til juli steg SSBs konsumprisindeks 0,7 prosent. Hovedårsaken var en 3,8 prosents økning i matvareprisene. Nesten alle matvaregrupper viste prisoppgang i juli, og det var særlig økningen i gruppene kjøtt, melk, ost og egg, samt frukt som bidro. Samlet steg prisene på norske jordbruksvarer 3,5 prosent fra juni til juli, mens prisene på de importerte jordbruksvarene økte 2,9 prosent i samme periode.

Den kraftige månedsendringen for matvareprisene må sees i sammenheng med relativt beskjedne prisøkninger på matvarer målt i etterkant av påsken. Etter påsketilbudene i mars og frem til og med juni steg matvareprisene med knapt 1 prosent. Samtidig er også 1. juli tidspunktet da målprisendringene på jordbruksvarer fremforhandlet i jordbruksoppgjørene trer i kraft.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie fortsatte å stige i juli, med 6,2 prosent, og bidro dermed også til økning i KPI i juli.

Sommersalget på klær og skotøy utgjorde det viktigste bidraget til å dempe oppgangen i KPI sist måned

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4

.Les mer på: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/hoyere-matvarepriser–357778

KIlde SSB

Kommentarer

kommentarer