Nyhetsartikkel

08 august 2018

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er 24,1 TWh lavere enn normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 24,1 TWh (miliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 17,0 TWh (milliarder kilowattimer) under normalen for årstida.

Magasinfyllingen i Sverige er 16,9 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 7,1 TWh.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i tjue år.

Vassmagasina i Noreg fyllast.
For fyrste gang på fem veker auka vassmagasinfyllinga i Noreg,  grunna meir regn enn normalt.

Det var lav vindkraftproduksjon i Danmark, og som følgje av høge temperaturar i sjøvatnet til nedkjøling av reaktorane, reduserte Sverige sin kjernekraftproduksjon førre veke. Dette bidrog til at Norden hadde nettoimport av kraft for sjette veke på rad.

Kraftprisen i Noreg og Norden er framleis høg. Den gjennomsnittlege prisen for nordisk kraft for juli var 49 øre/kWh, som er det høgaste nokon gang for juli månad.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 31 her. (PDF)

Magasinfylling veke 31 / 2018

60,9 % / + 0,9 %

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgraden i norske magasin 60,9 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp med 0,9 prosenteiningar, mot ein nedgang på 0,4 prosent veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 79 prosent.
Magasinfyllinga i Norge er nå 19,1 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 17,0 TWh (milliarder kilowattimer).

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 66,0 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 54,3 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 62,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

1996, 2006 og 2010 er andre år med låg magasinfylling på sommaren:

  • I 1996 var magasinfyllinga i veke 31 55,6 prosent, og steig sakte utover sommaren.
  • I 2006 var magasinfyllinga litt lågare enn i dag i veke 31 (60,1 prosent), og den gjekk litt ned før den steig igjen.
  • I 2010 var magasinfyllinga litt høgare enn no i veke 31 (63,9 prosent), og han steig utover sommaren.

Tabell med historiske tall: http://vannmagasinfylling.nve.no/Default.aspx?ViewType=AllYearsTable&Omr=NO

I Sverige er magasinfyllingen 16,9 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer omtrent 5,1 TWh (milliarder kilowattimer).

I Sverige var tilrinningen 813 GWh (millioner kilowattimer) i uke 31 i 2018. Det er 59 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 21.523 TWh (milliarder kilowattimer). Den er opp 0,4 prosent til 63,9 prosent. Det normale for årstida er 80,8 prosent.

Kommentarer

kommentarer