Nyhetsartikkel

02 august 2018

Elnetselskabers nye navne understreger neutralitet

Elnetselskabers navne og logoer skal være tydeligt adskilt fra de koncerner, de er en del af. For eksempel er Radius Elnet en del af Ørsted-koncernen, men det ses ikke af hverken navn eller logo.

Det skal være let for kunderne at kende forskel på deres lokale elnetselskab og kommercielle aktiviteter i samme koncern. Derfor har en række koncerner og netselskaber over den seneste periode fået nye navne og logoer, så de lever op til nye regler fra 1. juli.

El transporteres ikke i parallelle elnet. Økonomisk giver det nemlig ikke mening at have flere elnet ved siden af hinanden. Netkunden kan derfor ikke vælge netselskab og dermed, hvem der transporterer strømmen ud til sig. På elmarkedet er der derimod konkurrence, hvor kunderne kan vælge produkter fra mange forskellige elhandlere. Og derfor er det vigtigt, at kunderne tydeligt kan kende forskel på det lokale elnetselskab og på elhandlerne.

Fra 1. juli skal de danske netselskabers navne og logoer derfor være tydeligt adskilt fra de koncerner, de er en del af.

Reglerne, der netop er trådt i kraft, bygger videre på den såkaldte engrosmodel, som fra 2016 har gjort elhandlerne til kundernes faste indgang til elmarkedet. Det glæder viceadm. direktør i Dansk Energi, Anders Stouge, at kunden er i centrum for den danske energimodel:

– De danske elnetselskaber er neutrale markedsfacilitatorer. Med adskilt navn og logo bliver den danske energimodel helt tydelig, fordi der er ikke er nogen risiko for, at kunden kan komme i tvivl om, hvem man står over for. Fra den 1. juli er det helt entydigt, og det er rigtigt godt for kunderne og konkurrencen, siger han.

De nye regler kommer oveni tiltag som engrosmodel og datahub samt en omfattende regulering, der kræver, at elnetselskabernes monopolopgaver varetages adskilt fra andre aktiviteter. Det sikrer lige vilkår for alle aktører og skaber klarhed for kunderne.

Kommentarer

kommentarer