Nyhetsartikkel

26 juli 2018

Sommertørke i Norge

Det er ingen store endringer i tørkesituasjonen den siste uka. Grunnvannstand og vannstanden i elvene synker fortsatt.

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning.

De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96, opplyser NVE.

Grunnvannstanden er fortsatt meget lav og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland. Også i Troms og Finnmark er det nå relativt lav og synkende vannstand, både i grunnvannet og elvene. Det er varslet noe bygevær i dagene framover, men dette er helt lokale byger, og det ventes ikke at dette vil føre til noen merkbar endring i grunnvannstanden, opplyser NVE.

NVE oppfordrer fortsatt vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere forholdregler for å sikre vannforsyning.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

Kartet (klikke på lenken) viser aktuell grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010, samt prognoser for neste uke.

Fargene i bakgrunnen er baserte på beregninger med en hydrologisk modell. Sirklene representerer observasjoner fra NVEs stasjonsnett. Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå vannuttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag.

Finn vannstand, vannføring og grunnvannstand på alle våre målestasjoner.

(kart:senorge.no)

Vannstand / vannføring | Grunnvannstand

Les mer om tørken på varsom.no

Kommentarer

kommentarer