Nyhetsartikkel

26 juli 2018

Sjefen i Energi Norge ber om kutt i avgifter på strøm

Energi Norge mener Stortingsflertallet har brukt årene med lave strømpriser til å øke el-avgiften du betaler over strømregningen. Den må ned, mener kraftbransjen.

35 prosent av strømregningen er avgifter til staten, melder NRK.

– Vi har merket en økt bekymring for strømprisene gjennom året. Signalet for høsten er jo at dette nivået ser ut til å fortsette, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth til NRK.

Strømregningen betstår av både kraftpris, prispåslag på kraftpris, nettleie, Enova-avgift, El-avgift, Elsertifikatavgift og moms.

Over en tredel er avgift
I beregningen Energi Norge har gjort for NRK av årets strømregning blir avgiftene fra husholdningene til staten 15,3 milliarder kroner. Det tilsvarer 35 prosent av regningen.

Den samlende regningen for landets husstander blir 46 milliarder kroner, om prisprognosene slår til.

På husholdningsnivå betyr det en økning i strømregningen på 22 prosent fra i fjor med 20.000 Kwh forbruk.

Kwh er kilowatt-timer.

– Merbelastning for kundene
– El-avgiften er den første som bør kuttes. Bare den utgjør nå over 14 milliarder kroner, inkludert moms, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Ulseth mener politikerne må tøyle sin iver etter å skattlegge miljøvennlig strøm, fordi avgiftene til staten nå er over en tredel av strømregningen.

Han peker på at el-avgiften alene har økt 60 prosent på ti år.

– Stortingsflertallet har brukt årene med lave strømpriser til å øke el-avgiften du betaler over strømregningen. Det blir en merbelastning for kundene, sier Oluf Ulseth.

– Kan ikke styre været

Petter Kvinge Tvedt
NEI TIL AVGIFTSKUTT: –El-avgiften skaffer staten inntekter til veier, skoler, sykehus, forsvar og politi og bidrar til redusert forbruk av strøm, sier statssekretær Petter Kvinge Tvedt (FrP.
Foto: FPU

– Kraftprisen bestemmes ikke av politikerne. Pris til kunden fastsettes av energileverandøren, som igjen må forholde seg til prisen i kraftmarkedet, sier statssekretær Petter Kvinge Tvedt (FrP) i Finansdepartementet til NRK.

Han vil ikke si han skal sette ned el-avgiften, slik Energi Norge krever.

I følge ham har regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget satt opp elavgiften med til sammen vel 3,5 øre per kilowattime. Avgiftsøkningen fra 1. januar 2018 var bare en justering for generell prisvekst.

– Sist gang vi satte opp elavgiften reelt var i 2016. Elavgiften skal skaffe staten inntekter til veier, skoler, sykehus, forsvar og politi, samt bidra til redusert forbruk av strøm, sier Petter Kvinge Tvedt.

– Kraftprisen bestemmes ikke av politikerne. Pris til kunden fastsettes av energileverandøren, som igjen må forholde seg til prisen i kraftmarkedet, sier statssekretær Petter Kvinge Tvedt (FrP) i Finansdepartementet.

8,3 milliarder mer
Anslaget for strømregningen er basert på to prognoser for 2. halvår. Det er ikke sikkert virkeligheten blir slik.

Men dersom de slår til, vil norske husholdninger betale over 8,3 milliarder kroner mer i strømregning i år, enn i fjor.

Totalt sett blir husholdningenes strømregning på 46 milliarder kroner.

Av dette er 1,6 milliarder kroner økte avgifter til staten.

Det er flere forutsetninger for strømregningen Energi Norge har laget for NRK.

Kommentarer

kommentarer