Nyhetsartikkel

28 juni 2018

Haldenreaktoren legges ned

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) har besluttet at Haldenreaktoren stenges. IFE-reaktoren på Kjeller blir etter dette Norges eneste kjernereaktor.

IFE opplyser i en pressemelding av de skal satse videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke er avhengig av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.

Virksomheten ved Haldenreaktoren har gått med underskudd over flere år på grunn av sviktende inntekter, og staten har måttet bidra med store ekstraordinær midler det siste året.

De ansatte ble informert om avgjørelsen onsdag ettermiddag.

– Vi er veldig skuffet over styrets beslutning og stiller oss undrende til at styret ikke har hørt på noen av våre argumenter om at videre drift er det beste for å beholde kompetansen, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Haldenreaktoren, Monica Guldhaugen, til NTB.

 

Haldenreaktoren
IFE har bestemt at Haldenreaktoren stenges.

Foto: IFE

 

Tidligere i dag sendte regjeringen ved en feiltakelse ut en pressemelding om at reaktoren legges ned. Men nå er det altså bekreftet av IFE.

Måtte stenge reaktoren i mars

Haldenreaktor interiør
Foto: Bjørn Ruud / NRK

Forsøksreaktoren måtte stenge i mars, da det ble oppdaget feil i en svært viktig sikkerhetsventil. Ifølge IFE-direktør Nils Morten Huseby, ville det koste 500 millioner å reparere ventilen, slik at reaktoren kunne starte opp igjen.

Statens strålevern har flere ganger kommet med krass kritikk av sikkerheten ved Haldenreaktoren.

Kommentarer

kommentarer