Nyhetsartikkel

27 juni 2018

Midtsommer og ruskevær hindret ny prisrekord

Midtsommerfeiringen var medvirkende til at vi unngikk en ny prisrekord i spotmarkedet forrige uke.

Av LOS Energy

Nedgangen i etterspørselen på grunn av fridagen i Sverige og Finland var nok til å trekke fredags-prisen i spotmarkedet ned mot prisnivået for helgen. Sammen med vått og vindfullt vær ble det ingen ny prisrekord for uke 25, men prisen var allikevel i øvre sjiktet av priser som er levert de siste ti årene.

Store svingninger i energimarkedene
Det meldes om god tilbudskapasitet i kullmarkedet, og derfor gikk kullprisen noe ned sist uke, samtidig som OPEC-møtet forrige uke førte til en ekstra spenning i oljemarkedet. Denne uken ble sanksjonene mot Iran ytterligere spesifisert, og derfor gikk oljeprisen opp igjen. Disse urolighetene i de internasjonale energimarkedene smitter også over på det nordiske kraftmarkedet.

Endringer i værprognosen
Også forandringer i været er med på å skape svingninger på kraftprisene. Sommeren har kommet tilbake til Norden, og for de av oss som går ut i ferie er det godt nytt, men for strømprisen kan det få konsekvenser. Tørt og varmt vær er en del av forklaringen til de relativt høye prisene vi ser i markedet nå. Høye temperaturer i Europa vil også kunne løfte prisene i Norden, da etterspørselen etter strøm til kjøling vil øke og dermed trekke med seg prisene opp i Europa. De siste værprognosene viser imidlertid at det skal komme inn mer nedbør utover i juli og at det er mindre sannsynlig med en hetebølge over Europa.

Kommentarer

kommentarer