Nyhetsartikkel

21 juni 2018

EU-aftale om frit dataflow kan sende flere datacentre til Danmark

Danmark er et attraktivt land, når globale tech-virksomheder som Apple, Facebook og Google skal placere deres datacentre i Europa. Dansk Energi hilser en ny EU-aftale velkommen og opfordrer til et hurtigt energiforlig, så de nye muligheder kan udnyttes.

EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet har indgået en politisk aftale om fælles regler for fri udveksling af ikke-personlige data i EU. De nye regler vil gøre det muligt at lagre og behandle andre oplysninger end personoplysninger i hele EU.

Formålet med de fælles regler er at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og modernisere offentlige tjenester inden for rammerne af et effektivt indre EU-marked for datatjenester.

Dansk Energi har fulgt forhandlingerne om frit dataflow i EU på tæt hold, fordi det både er interessant for energiselskabernes fiberforretninger, elnetselskaber og elhandelsselskaber.

Danmark er et førende datacenterland i EU. Apple, Facebook og Google er alle i fuld gang med at bygge store datacentre forskellige steder i Danmark.

– Vi hilser den politiske aftale om frit dataflow i EU velkommen. Danmark er et førende datacenterland i EU. Apple, Facebook og Google er alle i fuld gang med at bygge store datacentre forskellige steder i Danmark, siger viceadm. direktør Anders Stouge fra Dansk Energi.

Han påpeger, at vi med en leveringssikkerhed på elektricitet på over 99,99 procent ligger i den europæiske elite, ligesom vi med vindmøller, solceller og biomassefyrede kraftværker presser stadig mere vedvarende energi ind i systemet.

– Det er noget, som de store tech-virksomheder sætter pris på. De nye regler om frit dataflow i EU vil sætte mere fart på digitaliseringen af Europa, og det kan styrke Danmarks stærke position som førende datacenterland, siger Anders Stouge.

Temadag om datacentre
Dansk Energi inviterer den 27. juni til en temadag om datacentre og energi, og her vil der være oplæg fra de energiselskaber, der får et ‘hyperscale’ datacenter i deres baghave. Det drejer sig om Energi Viborg, TREFOR i Fredericia og Vores Elnet i Odense. Også SE vil berette om deres forberedelser til den situation, at der etableres datacentre i Kassø ved Aabenraa – og måske også i Esbjerg.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer