Nyhetsartikkel

11 juni 2018

Norgesnett AS kjøper Powel UtilityFlow

Etter en omfattende anbudsrunde og forhandlinger har Norgesnett signert kontrakt med Powel Asset Performance. Kontrakten omfatter leveranse av løsningen Powel UtilityFlow, med støtte for saksbehandling, prosjektering, og arbeid i felt.

Løsningen skal integreres med Norgesnetts eksisterende løsninger fra Powel; NETBAS, Elsmart Nettmelding og Elsmart Produktkjøp, samt med Microsoft Dynamics ERP løsning. Slik skal de få én enhetlig arbeidsflate som de kan styre arbeidsordre, saker og prosjekter fra.

Ulike sakstyper har ulik arbeidsflyt og i systemet vil Norgesnett få en oversikt over tekniske forhold, økonomisk status og fremdriften i arbeidet. Leveransen omfatter også en fleksibel ressursdisponeringsmodul og en feltapplikasjon på iOS og Android som montører i felt benytter for å utføre arbeid.

– Å få levere et system som skal effektivisere driften til det som allerede er Norges mest effektive nettselskap, er selvfølgelig en «fjær i hatten», men samtidig også en stor utfordring for oss. Dette kommer til å bli et spennende prosjekt og vi gleder oss til å komme i gang med implementering, sier Ståle Nilsen i Powel Asset Performance.

– Vi har store forventninger til Powel UtilityFlow og ser for oss at med en ny og enhetlig arbeidsflate vil vi få mulighet til å effektivisere vår virksomhet ytterligere. Gjennom strømlinjeforming av arbeidsprosesser skal vi få alle til å jobbe på lik måte slik at vi får enda bedre oversikt og kontroll over driften vår, sier Jo Morten Sletner i Norgesnett.

Powel Utility Flow skal leveres i flere faser gjennom høsten 2018 og våren 2019. Kontrakten har en verdi på cirka 2,2 millioner kroner, inklusiv opsjoner.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 500 ansatte, kunder i 20 land, og kontorer i åtte.

Kommentarer

kommentarer