Nyhetsartikkel

30 mai 2018

Vil gjøre norsk transportsektor fullelektrisk

Elektrifisering vil gi verdiskaping og næringsutvikling i Norge. På Energi Norges sommerseminar denne uken kunne flere aktører røpe spennende planer for transportsektoren.

Temaet for det tradisjonsrike sommerseminaret på Stratos var «Fullelektrisk fremtid til lands, sjøs og i lufta». Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge åpnet seminaret med en tydelig og visjonær melding til medlemmer og samarbeidspartnere.

– Vi vil ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Kapittelet om den nye energinasjonen skal skrives. Vi er fornybarnæringen og vi går fullelektrisk.

Utslippsfri transportsektor

Programmet for ettermiddagen var fylt med innlegg fra aktører som alle jobber med utslippskutt, innovative løsninger og verdiskaping.

Blant dem, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som innledet med å snakke om regjeringens arbeid på veien mot en utslippsfri transportsektor.

Vi ønsker å elektrifisere transportsektoren, men enda viktigere er det at drivkraften i markedet er der.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (FrP)

– Regjeringen er pådriver for holdnings- og mentalitetsendring i næringslivet. Vi ønsker å elektrifisere transportsektoren, men enda viktigere er det at drivkraften i markedet er der, sa Solvik-Olsen til forsamlingen.

Solvik-Olsen påpekte også hvor avhengig vi har blitt, og kommer til å være, av fornybar energi for å skape fremtidens løsninger innen transport.

– Transportsystemet vårt vil endre seg dramatisk de neste ti årene, men i positiv retning. Endringene skjer i et utrolig høyt tempo, og det er elektrisitet som får alt til å fungere. Løsningene vi skaper gjør oss derfor mer og mer avhengig av pålitelighet i forsyningen, sa ministeren.

Innovative forretningsmodeller

På scenen var også representanter fra Avinor, Ruter og AtB. Fellestrekket er at de alle jobber med elektrifisering av persontransport via fly, busser og ferger.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor, Norges største eier av flyplasser, kunne fortelle publikum om hvilke revolusjonerende planer selskapet har for flytransporten.

– Hvis alt går etter planen skal vårt første elfly i luften 8. juni. Vår visjon er at all innenriks sivil luftfart skal være elektrifisert fra 2040. Da trenger vi marked og vi trenger kunder, og dette har vi, sa Falk-Petersen.

Både Ruter og AtB som er ansvarlig for kollektivtrafikken i henholdsvis Oslo og Akershus, og Trøndelag, beskrev sine langsiktige, strategiske og innovative planer for elektrifisering. De to var enige om at elektrifiseringen av kollektivtrafikken har gått fra å være et pålagt krav, til å bli en forretningsmodell som virkelig engasjerer.

Kommentarer

kommentarer