Nyhetsartikkel

29 mai 2018

Oversikt over forskriftsendringer og høringer i 2018 – Reguleringsmyndigheten for energi

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har planlagt å legge ut en rekke forskriftendringer på høring i 2018.

I vedlagte lenke finner du en oversikt over status på høringer gjennomført i 2017 og 2018, og videre fremdriftsplaner i 2018 for de ulike endringsforslagene.

I tillegg finner du informasjon om planlagte høringer.

Oversikt over høringer og vedtatte forskrifter

Høringer knyttet til nettkoder

Kommentarer

kommentarer