Nyhetsartikkel

24 mai 2018

Viser frem strømlagring for hjemmet på Eliaden

Strømstyringsselskapet Eaton viser frem sine enheter for energilagring til boliger. Lagringsløsningen, med innebygget solcelleinverter, gir bedre kontroll på energibruken, lavere kostnader og gevinster fra investeringer i fornybare energikilder.

Eaton i Norge er først til å lansere enheter for energilagring i hjemmet, og de vises frem på sin stand nr. D02-13 under fagmessen Eliaden.

– Energilagring gir bedre bruk av strømnettet og gjør det mer lønnsomt å ta i bruk fornybar energi. Fageksperter fremhever energilagring som en av verdens viktigste teknologier akkurat nå, sier administrerende direktør for Eaton i Norge, Jon Helsingeng.

Eaton ser for seg fire områder der teknologien vil være særlig viktig i Norge:

  • I hjem og borettslag der det er utfordringer med nok strøm til å lade biler
  • For å få bedre utnyttelse av solceller på taket
  • Større trygghet der man er avhengig av reservestrøm til å drive kritiske apparater, som velferdsteknologi og nødalarmer
  • Der det brukes mye energikrevende elektronikk som induksjonsovner, hurtigvarmere for varmtvann, varmekabler, m.m.

– Energilagring endrer hvordan vi kjøper, bruker og betaler for strøm. Komfort, miljøhensyn og økonomi blir tre sider av samme sak, sier Helsingeng som påpeker at selv om teknologien er ny i norske hjem, er den velutprøvd i næringsbygg, i datasenter og blant strømleverandører.

– Lagring passer dessuten som hånd i hanske med vår satsning på smart energistyring. Skal Norge lykkes med å hel-elektrifisere transportsektoren, krever det nye løsninger i både i bolig, næring og nett.

Billadestasjoner, smarthus nyheter og tavleløsninger
Eaton stiller også ut sine første billadestasjoner.

– Vi har utviklet tre nye billadestasjoner for tre ulike behov. Disse tre modellene har universell utforming slik at ladestasjonene kan brukes uavhengig av type el-kjøretøy, forklarer Helsingeng.

Den rimeligste av ladestasjonene, basismodellen, fungerer for samtlige elbiler, men støtter ikke hurtiglading. Det gjør derimot standardmodellen, som også tillater styring fra andre kilder, slik som smarthussystemer. Premium modellen er tiltenkt næringsbygg, borettslag og parkeringshus. Den måler strømforbruk og tilpasser effektuttaket etter tilgjengelig kapasitet, enten i en ladepark, eller deler effekt med andre laster i ett hus.

Alle stasjoner har integrert DC-Filter, er justerbare fra 10-32 ampere, samt at standard og premium modellene kan kobles til både 230V og 400V i samme enhet.

– Vi vil og vise frem flere nyheter for smarthussystemet xComfort. Deriblant innovative løsninger for energistyring. Interessen for smarthus øker, og vi gjør vårt ytterste for at alle skal oppleve fordelene ved å ha et smarthjem, sier Helsingeng, og legger til:

– Det skal og stilles ut tavleløsninger som etasje- og underfordelere. Disse er særlig egnet for boligblokker, næringsbygg og større leilighetsbygg. Det vil også komme nyheter innen NEK399 tilknytningsskap og smarte løsninger for utendørs fordeling. Samtidig vil vi demonstrere et helt nytt lysbuevern og vise nyheter innen nødlys. Vi gleder oss til å møte bransjen og vise frem våre nye løsninger på Eliaden, avslutter Helsingeng.

Om Eaton:
Eaton er et strømstyringsselskap som hadde en omsetning på USD 20,4 milliarder i 2017. Eaton leverer energieffektive løsninger, som hjelper våre kunder med å håndtere elektrisk, hydraulisk og mekanisk kraft på en effektiv, sikker og bærekraftig måte. Eaton er dedikert til å forbedre livskvaliteten og miljøet gjennom bruk av strømstyringsteknologier og -tjenester. Eaton har ca. 96,000 ansatte og selger produkter til kunder i mer enn 175 land. Besøk eaton.no for mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer