Nyhetsartikkel

18 mai 2018

Eidsiva Bioenergi hyllet for ti års intensiv satsing på fornybar varme

Statsråd Terje Søviknesroste Eidsiva Bioenergi for den store satsingen på fornybar energi under selskapets tiårsmarkering på Hamar mandag.
I løpet av disse årene år har selskapet blitt Norges tredje største fjernvarmeselskap med ti hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark.

– Dette er en grønn jubeldag i Innlandet, med fokus på naturen. Eidsiva Energi har vært djerv i sin satsing. Bioenergi er en fornybar og viktig ressurs i fjernvarmen. Bransjen er i vekst, bidrar med fleksibilitet og spiller en viktig rolle i energisystemet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes som mente at bioenergi vil bli en stadig viktigere energikilde i framtida.

Energiministeren var klar på at det nå er kommunene som må ta posisjon for å bygge ut fjernvarmeanlegg, og mente at så lenge det gir klingende mynt i kassen for eierne og gjør dem i stand til å bygge muskler, så er det bare vinn-vinn.

Og konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi konstaterte at dette var tilfelle for bedriften:

—-Satsingen har gjennom helhetlig og industriell tenking utviklet seg til å bli en lønnsom industriell virksomhet, og gitt et betydelig miljø- og klimabidrag; fjernvarmesatsingen er det viktigste klimabidraget

Daglig leder Eidsiva Bioenergi Ola Børke utdypet konsernsjefens uttalelse:

—Selskapet sparer miljøet for utslipp av 700 oljekjeler, og produserer fem ganger så mye energi enn hele landets Tesla-park bruker til sammen. Dessuten er det god butikk. To milliarder har Eidsiva og bidragsytere som Enova investert. Allerede nå vurderes selskapet verdi til tre milliarder..
.
Som landets tredje største fjernvarmeprodusent leverer Eidsiva Bioenergi om lag 450 GWh fornybar fjernvarme, bioel og industridamp til ti byer og tettsteder i Hedmark og Oppland.

Daglig leder i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler gratulerte jubilanten på vegne av alle medlemmene, og la til at det hadde vært ti spennende år både i Eidsiva Bioenergi og i bransjen for øvrig. Hun påpekte atHedmark var enda tidligere ute med satsing på fjernvarme.

—Allerede på 1990-tallet ble Hamarregionen fjernvarme og Trysil Skog etablert.  Eidsiva Bioenergi tok tak i det som allerede var der, utviklet det videre og har på ti år blitt landets tredje største produsent av fornybar fjernvarme, som vi har hørt om i dag, og vokser fortsatt, sa hun.

—Konseptet fjernvarme handler om å skape verdier av lokale ressurser som ellers ville gått tapt – og her handler det mest om bioressurser.

For at det skal være noe poeng å bygge ut fjernvarme, bør det være tilgang på lokale ressurser som kan utnyttes til varme. Men så må det også være et marked for varmen. Og det betyr et område med en viss tetthet av bygninger – altså byer og tettsteder. Fjernvarmen er ikke fjern, men en urban løsning.

Samtidig er det ikke lenger bare varme som leveres fra fjernvarmeselskapene, det er også kjøling og andre produkter som kunden etterspør. Derfor har vi som næring begynt å bruke begrepet Urban energi om det vi driver med, sa Heidi Juhler.

 

Stor stemning under feiringen av Eidsiva Bioenergis tiårs-jubileum. Fra v. : Martin S. Kristensen daglig leder NoBio, Heidi Juhler daglig leder Norsk Fjernvarme, olje- og energiminister Terje Søviknes, Ola Børke daglig leder Eidsiva Bioenergi og Øistein Andresen konsernsjef Eidsiva Energi Foto: Odd-Erling Lange

Kommentarer

kommentarer