Nyhetsartikkel

17 mai 2018

Forslag til ny svensk kvotekurve publiseres fredag 18. mai kl 13.00

Fredag 18. mai kl. 13.00 vil Energimyndigheten overlevere underlag for teknisk justering av svensk kvote for 2019 til den svenske regjeringen.

NVE vil publisere underlag for justering av norsk kvotekurve fredag 25. mai kl 09.00 forbindelse med markedsseminar for elsertifikater. Endring av norsk kvotekurve vil inkludere korrigering for avvik mellom pliktig og faktisk annullering på lik linje med svensk kvotejustering. NVE foretar i tillegg årlig oppdatering av framskrivinger for kvotepliktig forbruk. Disse vil inkluderes i underlaget til ny norsk kvotekurve.

Kommentarer

kommentarer