Nyhetsartikkel

16 mai 2018

Dansk Energi roser fremsynet regulering af Energinet

Ny stemmeaftale sikrer, at Energinet i fremtiden skal underlægges indtægtsrammer frem for en hvile-i-sig-selv regulering. Dansk Energi ser positivt på beslutningen og roser særligt, at Energinets investeringsplaner bliver inddraget i den nye regulering.
  1. maj indgik regeringen en stemmeaftale om rammerne for den fremtidige økonomiske regulering af Energinet. Aftalen er indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF. Dansk Energi roser politikerne for at udvikle reguleringen væk fra hvile-i-sig-selv og i stedet underlægge el-transmissionsnettet en mere fremtidssikret regulering i form af indtægtsrammer, der forudsætter en forretningsmæssig tilgang. Aftalen er i tråd med regeringens forsyningsstrategi, og den nye regulering har rod i den regulering, som elnetselskaberne har været underlagt siden 2004.

– Vi er overbeviste om, at Energinet nu får et forstærket fokus på at drive dets el- og gasaktiviteter omkostningseffektivt og med det rette blik for markedsbaserede løsninger, som vil komme forbrugerne til gavn, siger viceadministrerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge.

Han roser særligt aftalen for, at reguleringen får fokus på de investeringsplaner, som Energinet har for de kommende år frem for at skue bagud på historiske investeringer.

– Med et fremsynet perspektiv i reguleringen sikrer man en smidig og tidssvarende regulering af Energinet, der kun kan komme forbrugerne til gavn. Vi har klare forventninger til, at også elnetselskaberne hurtigst muligt underlægges en tilsvarende fremadskuende regulering, gerne før eller fra starten af næstkommende 5-årige reguleringsperiode i 2023, siger Anders Stouge

Kommentarer

kommentarer