Nyhetsartikkel

15 mai 2018

Vannstanden i Mjøsa og Øyeren stiger fortsatt.

Flomstatus fra NVE mandag 14. mai kl 16:

Lukene ved Svanfoss, som regulerer vann ut av Mjøsa, står åpne nå og har etter pålegg fra NVE stått helt åpne i hele vår slik at Mjøsa har blitt maksimalt tappet ned. I tillegg ga NVE sist fredag dispensasjon til å øke tappingen ut av Øyeren med 300 m3/s.

– Det tette samarbeidet med regulantene bidrar til bedre håndtering av flommen, uttaler direktør i konsesjonsavdelingen, Rune Flatby.

Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i NVE, opplyser at det i Mjøsa ventes en kulminasjonsvannstand som er ca. 10 cm under nivået i 2013 og i Øyeren ca. 10 cm over nivået fra 2013.

– I Glomma ved Rånåsfoss har vannføringen kulminert med drøyt 3150 m3/s natt til mandag. Også Tyrifjorden og Randsfjorden stiger vannstanden noe, her ventes vannstander på gult nivå. Ellers på Østlandet avtar vannføringen de fleste steder, sier Holmqvist.

– Det er fortsatt stigende vannstand i Mjøsa og Øyeren. I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uka på et nivå som er ca. 50 – 60 cm høyere enn vannstanden mandag formiddag. I Øyeren ventes også fortsatt noe stigende vannstand, her ventes vannstanden å kulminere ca. 10 – 15 cm høyere enn vannstanden mandag formiddag. Vi følger situasjonen tett i samarbeid med regulantene, og vil komme med nye prognoser tirsdag, sier Holmqvist i NVE.

Les hele statusrapporten på varsom.no

Kommentarer

kommentarer