Nyhetsartikkel

09 mai 2018

Vårflom på Østlandet

Den kraftige snøsmeltingen de siste dagene har gitt stor vannføring i elvene mange steder på Østlandet. Det er ventet regn i Sør-Norge på torsdag og fredag, noe som vil bidra til ytterlige vannføringsøkning. NVE har varslet flom på oransje nivå.

– Nå er vårflommen på Østlandet i gang, sier vakthavende hydrolog Per Alve Glad. Det er ventet at temperaturene skal holde seg høye i mange dager fremover. Det er også ventet nedbør på Østlandet fra torsdag til fredag, men mengden og plassering av nedbøren er usikker. Vannføringene er veldig følsomme for endringer i hvor nedbøren kommer og hvor mye som kommer, så dette følger vi tett sammen med Meteorologisk institutt. Vi er også i god dialog med regulantene i området, sier Glad.

Flomvarslene blir oppdatert på varsom.no to ganger om dagen, og flomfaren blir vurdert for tre dager fram i tid.

 

 

 

 

Mjøndalen bru i Drammenselva, i Nedre Eiker, 8. mai 2018. Foto: Trine Lise Sørensen/NVE

 

Situasjonen i de tre vassdragene som er mest utsatt, oppsummert av flomvakten:

Trysilelva:
Som følge av kraftig snøsmelting de siste dagene er det nå flom i Trysilelva på gult nivå. Vannføringen forventes å nå oransje nivå onsdag, men med utgangspunkt i dagens prognoser forventes det ikke at vannføringen vil nå 2014-nivå.

Glomma:
Ved Elverum er Glomma nå i flom på gult nivå grunnet kraftig snøsmelting de siste dagene og forventes å stige ytterligere inn mot helgen. Med dagens prognoser forventes flomtoppen å nås fredag/lørdag på oransje nivå. Sør for Elverum har vannføringen begynt å stige raskt, men er ikke enda på flomnivå. Ved Skarnes forventes Glomma å nå gult nivå onsdag med kulminasjon søndag/mandag. Prognosene for Glomma er utarbeidet sammen med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB).

Drammenselva:
Varmt vær har gitt kraftig snøsmelting i Drammensvassdraget de siste dagene, og det er vannføring på gult nivå flere steder. Torsdag/ fredag denne uken ventes også noe regn, og dette sammen med fortsatt varmt vær vil føre til fortsatt flomvannføringer på gult og oransje nivå. Vannstanden i de store lavlandsinnsjøene i Drammensvassdraget ventes å nå nivåer omkring eller noe over de en hadde i 2013 (se tabellen under). Prognosene for Drammensvassdraget er utarbeidet i samarbeid med Regulantsamarbeidet i Drammensvasdraget (RSD). Flomutviklingen er imidlertid svært følsom for både hvor varmt det blir og hvor mye regn som kommer både de neste dagene og i løpet av neste uke.

Se større bilde av tabellen her.

Kommentarer

kommentarer