Nyhetsartikkel

03 mai 2018

Stort potentiale i eldrevne servicekøretøjer i byerne

Mange af de biler, der til daglig kører rundt i Region Hovedstaden, er varevogne til håndværkere og lette servicefag. Et konkret testprojekt i den internationale virksomhed AFA JCDecaux viser, at der er mange driftspenge at spare, når kørslen bliver elektrisk. Det gælder både elbiler og el-scootere.

AFA JCDecaux står for drift og vedligehold af reklameudstyr ved busstoppesteder, læskærme og togstationer m.m. rundt om i landet, herunder også København. De er et selskab med grøn indkøbspolitik, store miljø- og klimaambitioner, ikke mindst på transportsiden. AFA JCDecaux er allerede 100 procent CO2 neutral, når det kommer til servicekørsel i hovedstadsområdet.

Miljø- og kvalitetschef Tonny Pagter fra AFA JCDecaux forklarer:

– Vi har ikke fastsat et specifikt årstal for den totale omstilling, fordi det afhænger helt af markedet og hvor hurtigt teknologien udvikler sig. Lige nu ser der ud til at gå hurtigt, og vi vurderer hele tiden, om der er produkter på markedet, som kan erstatte vores dieselkøretøjer, da vi også har nogle få last- og kranbiler og stadig mange biler, der skal kunne køre langt.

Siden foråret 2016, har AFA JCDecaux udskiftet alle sine køretøjer i hovedstaden til eldrevne køretøjer, som dagligt bruges til at servicere reklameanlæg i byrummet. Nogle køretøjer er elvarevogne, mens det seneste skud på stammen er den danskproducerede el-scooter TRIPL.

VIDSTE DU AT…?

En analyse foretaget af Copenhagen Electric viser et stort samfundsøkonomisk potentiale i at omstille til eldrevne køretøjer for at reducere støj, klimagasser og luftforurening i byerne.

Grøn og bæredygtig service
Omstillingen begyndte, da AFA JCDecaux i samarbejde med Copenhagen Electric anskaffede sig syv elvarebiler fra Nissan. Bilerne blev udstyret med en ekstra batterienhed, der leverer strøm til det rengøringsudstyr som føreren bruger til sine serviceopgaver. Løsningen kaldes (electric) vehicle to equipment (V2E). På den måde kan AFA JCDecaux også levere grøn service på busstoppesteder og læskærme i København.

AFA JCDecaux oplever tydeligt, hvordan brugen af elkøretøjer har mange positive effekter. Positiv opmærksomhed i bybilledet, point i offentlige udbud, driftsbesparelser og bidraget til renere luft i byen.

Tripl - elscooter
AFA JC Decaux er en international virksomhed, der renholder byudstyr som blandt andet reklamesøjler i byrummet. Foto: Lundgrenn Media/EWII

– De første syv V2E elbiler er en del af vores strategi for miljøfremmende og energibesparende tiltag, og vores gode erfaringer har allerede ført til beslutning om leasing af flere elbiler til opgaver i byerne. På lidt længere sigt, og når elbilernes rækkevidde tillader det, udskifter vi alle fossilbiler til elbiler. 40 procent af den kørsel vores chauffører foretager, er ruter under 100 km, som sagtens kunne køre på el, fortæller Tonny Pagter.

I dag består virksomhedens flåde af cirka 60 biler nationalt, da selskabet opererer landet over, hvor de servicerer alle reklameskilte og udstyr i mange af landets lufthavne, ved DSB, Banestyrelsen og hos COOP.

– Vores positive erfaringer fra elbilerne betød, at vi besluttede helt at undgå tomgangskørsel under service, som ellers altid har været nødvendigt. Derfor har vi nu investeret i ekstra 1 kWh batterier i alle servicevogne. Det gælder også de biler der stadig kører på diesel, da de servicerer et større områdestørre end det en elbil kan klare i dag, fortæller Tonny Pagter.

El-scooteren TRIPL er næste skridt
Ambitionen rækker videre. I Københavns indre by skiftede AFA JCDecaux biler ud med cargo-cykler. Gode cykler, som gav masser af motion til medarbejderne, men desværre også skabte udfordringer, fordi de ikke kunne rumme den nødvendige mængde værktøjer og vand til rengøring. Hver enhed skal kunne transportere op til 200 liter demineraliseret vand, og cyklen viste sig ikke at være designet til de rengøringsture, som AFA JCDecaux’ medarbejdere udfører tirsdag-fredag hver uge.

– Det blev besværligt for vores medarbejdere at gøre pitstops tilbage på centralen for at udskifte vand. Vi så os derfor om efter andre bæredygtige muligheder. Og vores valg faldt på el-scooteren TRIPL, der er produceret af energiselskabet EWII, fortæller Tonny Pagter.

De første tre TRIPL el-scootere blev leveret i foråret 2017 og flere bestillinger er på vej. Også hos producenten af el-scooteren er man glad for ordren:

– Det går stærkt hos AFA JCDecaux, hvor der ikke langt fra tanke til handling. Det glæder os, at en international virksomhed som AFA går først her i Danmark. Vi havde en kort dialog før sommeren, hvor vi diskuterede deres udfordringer, og der gik kun få uger fra beslutningen om at prøve TRIPL af i København til de første TRIPL blev leveret. Vi krydser naturligvis fingre for, at der bliver brug for mange flere TRIPL til servicering af byrummet, som scooteren er helt perfekt til, fortæller Morten Irming, salgsansvarlig hos EWII.

Det vil udover servicerutens længde og beskaffenhed typisk være afstanden til det lokale lager, der afgør, om AFA JCDecauxs vælger en TRIPL eller en elbil til at servicere et givent område.

– TRIPL har vist sig genial til at komme hurtigt rundt i den indre by, på kortere ruter med mange stop. Kørselsradius er naturligvis også afgørende for, om TRIPL er den rigtige løsning. I København har vi en service-hub ved Nørreport Station. Herfra er det nemt at servicere byudstyr i indre by med en TRIPL. Og vores servicefolk kommer hurtigt og effektivt rundt i byen på nøje planlagte ruter, påpeger Tonny Pagter.

El er bare billigere
For Tonny Pagter er valget af elkøretøjer en no-brainer, for el er ikke bare bæredygtigt, det er også langt billigere.

Elkøretøjer er bare billigere i drift end konventionelle biler. Desværre er der mange, der ikke har opdaget det endnu.

Miljø- og kvalitetschef Tonny Pagter fra AFA JCDecaux.

– Når det kommer til TRIPL er det bare bæredygtigt, også økonomisk. Vi har reduceret vores driftsomkostninger til det halve. Vi har købt en driftspakke af EWII, som servicerer og vedligeholder køretøjerne og så er strømmen billig. Hvad angår vores elbiler, kører vi et Vechicle to Grid setup. Det betyder, at vi reelt har gratis strøm og dermed ingen ”brændstofomkostninger”. Jeg kan kun få øje på plusser. Elkøretøjer er bare billigere i drift end konventionelle biler. Desværre er der mange, der ikke har opdaget det endnu.

AFA JCDecaux har naturligvis også kigget på arbejdssikkerheden ved brug af TRIPL, eftersom eksponeringen i trafikken er anderledes på scooter end i bil, ikke mindst fordi meget af byudstyret står langs veje og cykelstier, hvor TRIPL skal køre fra vejen og krydse cykelstier. Kørsel med TRIPL kræver et almindeligt kørekort og ingen særlig træning, dog afholder EWII ‘TRIPL Academy’ for nye brugere, hvor de kan afprøve køretøjet og dets specifikke brugsformål gennemgås med producenten. AFA JCDecaux holder også egne introduktionskurser og stiller naturligvis krav om brug af styrthjelm. Tiden vil vise, om TRIPL kan erstatte flere servicebiler, det er stadigt for tidligt at sige.

Tripl - elscooter
Siden foråret 2016, har AFA JCDecaux udskiftet alle sine køretøjer i hovedstaden til eldrevne køretøjer, som dagligt bruges til at servicere reklameanlæg i byrummet. Nogle køretøjer er elvarevogne, mens det seneste skud på stammen er den danskproducerede el-scooter TRIPL. Foto: Lundgreen Media/EWII

Siden dens lancering har TRIPL fundet mange forskellige anvendelsesformer både i Danmark og internationalt. Historisk set har sydeuropæerne været glade for scooterkørsel i mange år, måske på grund af varmere himmelstrøg, men problemer med både luftforurening, trængsel og klimaudfordringerne gør i dag scooter-optionen mere attraktiv også i det nordlige Europa.

Ifølge Morten Irming sker størstedelen af service- og distributionskørsel i byerne stadig med fossile køretøjer, og det er der slet ingen grund til. Hos EWII forventer man derfor et regulært paradigmeskifte på det område:

– Vi kommer til at se store forandringer i løbet af få år, når elektrificeringen for alvor slår igennem. I London må TRIPL for eksempel køre i busbanen og i Berlin må man parkere TRIPL langs husmure. Hvis København skal indfri sit 2025 klimamål, er det en god ide at lade sig inspirere af, hvad andre europæiske storbyer gør for at få dieselkøretøjerne ud af byen. TRIPL og andre agile elkøretøjer er oplagte alternativer til dieseldrevne biler i byerne, forudsiger Morten Irming.

OM TRIPL

  • Anvendes typisk i storbymiljøer inden for leveringer, facility management og som marketing/mobil stand.
  • Kører på vejen (scooter 45/L2E køretøj) og kræver kørekort til stor knallert, bil og/eller motorcykel. Modsat biler, kan TRIPL let køre ind i baggårde, lukket områder og helt ind i bygninger.
  • Parkerer gratis og parkerer på el-, almindelige- og MC/Scooter p-pladser. P-regler i byerne kan betyde, at man må parkere ved bygninger, ligesom cykler.
  • Kan laste 200kg+ og har en aflåselig cargo volumen på 750 liter. Den samlede typegodkendelse lyder på 596 kg (cargo og fører). Selve køretøjet vejer 300 kg.
  • Max-hastighed er 45 km/t (som øvrige scootere). Rækkevidden ligger på gennemsnitligt 100 km, med mulighed for udvidelse.
  • Den forventede levetid er mere end fem år. Batteripakken kan udskiftes. Som alle øvrige elektriske køretøjer udgør batteripakken omkring en tredjedel af den samlede købspris.
  • Opladning foregår via almindelig 230V stikkontakt og koster 12-15 kr. pr. fuld opladning. Ingen investering i ladestander.

Kommentarer

kommentarer