Nyhetsartikkel

02 mai 2018

Møte med næringsministeren om fullelektrisk fremtid

Energi Norge mener både klimakrav og verdiskaping gjør elektrifisering til viktig næringspolitikk. Denne uken møtte Energi Norge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å blant annet diskutere elektrifisering og markedsadgang for fornybar energi.

– Vårt budskap til næringsministeren var at vår visjon om et fornybart og fullelektrisk samfunn gir store muligheter for vekst og arbeidsplasser i Norge, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Norges grønne konkurransekraft og utslippsfrie kraftsektor fremstår som en ledestjerne for resten av Europa. Nå vil Energi Norge at norske politikere i enda høyere grad skal legge elektrisitet til grunne for videre verdiskaping og klimakutt.

Elektrifisering som løsning
I møtet med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) denne uken, ble det blant annet diskutert hvordan elektrisitet kan være løsningen på både verdiskaping og klimakutt.

– Klimapolitikken i Norge handler i praksis om å redusere utslipp fra transport. Da trenger vi alle virkemidler, både for elbiler, fly og båter. Dette gir allerede global synlighet, og bør være et godt utgangspunkt for å utvikle sterke kompetansemiljøer for å møte verdens økende bruk av elektrisitet, sier Ulseth.

Det ble også beskrevet muligheter for elektrifisering av skipsfart, byggeplasser, oppdrett og petroleum.

Viktig markedsadgang
Næringsministeren er også handelsminister, og betydningen av en velfungerende EØS-avtale og markedsadgang for fleksibel fornybar energi er viktig.

– Vi understreket at det er viktig at samfunnsøkonomisk lønnsomme kabler bygges, og at dette gir attraktiv verdiskaping for Norge, avslutter Ulseth.

Kommentarer

kommentarer