Nyhetsartikkel

26 april 2018

God start på året for Telia Norge

Telia legger fram sine tall for første kvartal 2018. Det viser at selskapet er i god vekst, men sliter fremdeles litt med privatabonnentene.

– Vi har hatt en bra inngangsfart på 2018, et kvartal som har vært preget av mye kundeflytting og en fortsatt økning i databruken hos våre kunder. Vi har avsluttet migreringen av Phonero-kundene over til Telia-nettet, flyttet NextGenTel-kundene til Telia og planlagt for overføring av Chess-kunder til Telia, sier adm.dir. Abraham Foss i Telia Norge.

I begynnelsen av april ble alle Chess-kunder informert om at merkevaren blir slått sammen med Telia i løpet av første halvår 2018. Alle mobilkundene beholder samme pris og datamengde og trenger ikke bekymre seg for å bytte SIM-kort. Alt skjer automatisk. Overordnet har tilbakemeldingene fra Chess-kundene vært nøytralt positive.

– Vi i Telia skal hele tiden ligge i forkant og utfordre på kundedrevet innovasjon. Gjennom å forenkle merkevareporteføljen vår i privatmarkedet styrker vi vår konkurransekraft, og vi kan fokusere mer rettet mot å skape bedre kundereiser. Vi tar stadig nye steg på veien mot å levere suverene kundeopplevelser, og siste bevis på det kom i januar da vi tok storeslem med våre merkevarer i TNS Kantar sin store kundserviceundersøkelse. Det er vi veldig stolte av, fortsetter Foss.

Flere partnerskap og bygging av infrastruktur for tingenes internett
Telia har i første kvartal inngått flere nye partnerskap som baner vei for tingenes internett og en utbygging av ny infrastruktur basert på teknologiene Narrowband-IoT og LTE-M, som selskapet var først med å lansere i Norden. I januar ble det inngått partnerskap med Tampnet, og i april gikk Telia og Effera sammen for å effektivisere og digitalisere anleggs- og entreprenørbransjen.

– Vi er overbevist om at partnerskapsmodeller er det som vil dra Norge fremover i dagens digitale tidsalder. Vi skal sammen med partnere legge til rette for effektivisering og økt verdiskaping på tvers av industrier og bransjer. Våre partnere har dybdekunnskap om ulike bransjer, vi har teknologien og sammen jobber vi frem prosessene. Det er en god match. Jeg er sikker på at vi bare har sett starten på denne type samarbeidskonstellasjoner, og kan love flere partnerskap fremover, sier Foss.

Solid økonomisk resultat i første kvartal
De økonomiske resultatene for første kvartal 2018 viser en sterk vekst i både mobilinntektene (12%) og EBITDA (19,5%) sammenlignet med første kvartal 2017.

– Vi har en veldig positiv utvikling på både topp- og bunnlinjen, i stor grad drevet av Phonero-oppkjøpet som ble realisert i slutten av første kvartal 2017. Organisk ser vi bedrede resultater drevet av økt mobildatabruk, økte grossistinntekter samt god fart i effektiviseringsprogrammet vårt. Vi har fullført migreringen av Phonero-kunder med churn som forventet, og vi kan bekrefte synergier på 400 millioner kroner på årsbasis. Vi har ambisiøse mål for bedriftsmarkedet i år, og samtidig ser vi noen tendenser til en bedret kundeutvikling i privatmarkedet selv om vi ikke er der vi ønsker å være. Vi vet at konkurransen blir stadig tøffere, men vi kan love at vi skal bite hardt fra oss også fremover, avslutter Foss.

Finansielle nøkkeltall Telia Norge første kvartal 2018:

Telia Norge, MNOK Q117 Q217* Q317* Q417* Q118*
Mobile Service revenues 1 832 2 036 2 101 2 044 2 023
Total net sales 2 148 2 478 2 521 2 619 2 508
EBITDA excl. non-recurring items 815 855 905 844 974
Margin, % 38% 34,5% 35,9% 32,2% 38,8%
Post-paid subscriptions (‘000) 1 736 1 984 1 961 1 919 1 927
Pre-paid subscriptions (‘000) 442 457 450 426 415
Total subscriptions (‘000) 2 178 2 441 2 411 2 345 2 342
Post-paid ARPU (NOK/month) 296 294 302 294 297
Pre-paid ARPU (NOK/month) 121 116 120 116 111
Blended ARPU (NOK/month) 259 261 266 260 263

* I andre, tredje og fjerde kvartal 2017 samt første kvartal 2018 inngår tallene fra Phonero.

For ytterligere informasjon eller ønske om intervju med Abraham Foss ta kontakt med undertegnede.

Kommentarer

kommentarer