Nyhetsartikkel

24 april 2018

170 km nye luftledninger

Statens energiselskab erstatter flere steder i Danmark velfungerende højspændingsledninger med jordkabler alene for at slippe for synet af dem. Samtidig vil selskabet rejse nye master på en 170 km strækning i Syd- og Vestjylland.

I Vejle Ådal er kraner i gang med at pille højspændingsmaster ned. Inden sommeren bryder ud, er de gamle anlæg fjernet, og 400 kV-luftledninger er fortid på en syv km lang strækning, skriver Ingeniøren.

Arbejdet er led i ti år gamle bestræbelser på at forskønne landet ved at fjerne højspændingsledninger. Godt syv milliarder kroner er sat af til projektet, og cirka halvdelen brugt.

Master er her ved at blive fjernet på en 6,5 km lang strækning gennem Vejle Ådal. Allerede i 2016 var de nye 400 kV-kabler lagt. Pris: 228 millioner kroner.
Master er her ved at blive fjernet på en 6,5 km lang strækning gennem Vejle Ådal. Allerede i 2016 var de nye 400 kV-kabler lagt. Pris: 228 millioner kroner. Illustration: Energinet

I Vest- og Sønderjylland får borgerne derimod ingen gavn af de mange forskønnelsesmilliarder, som elkunderne betaler. I stedet skal 500 nye master dér transportere strøm til og fra en cirka otte milliarder kroner dyr forbindelse til England, som Energinet vil bygge.

1.400 MW-forbindelsen Viking Link, som projektet hedder, vil være en fordel for den danske samfundsøkonomi, har Energinet beregnet, fordi kraftværk- og vindmølleejerne får flere penge for deres strøm.

Gevinsten ryger dog, hvis de 170 km 400 kV-kabler skal i jorden. Kabler koster nemlig tre til fem gange mere end luftledninger på det spændingsniveau og ville medføre en ekstraregning på tre til fire milliarder kroner, vurderer Energinet.

Læs også: Grønt lys for luftledninger banede vej for Englandskabel

Vardes borgmester, Erik Buhl (V), fatter ikke den prioritering, der ligger bag at pille eksisterende master ned rundt om i landet for at sætte nye op i hans kommune:

»Det giver da mere mening at lægge forbindelsen i jorden med det samme i stedet for at grave eksisterende luftledninger ned andre steder. Lad nu være med at lave en fejl to gange, så man skal pille ledningerne ned om 20 år, når man igen beslutter, at man ikke vil se på dem,« siger han.

Luftledninger en forudsætning
Oprindelig var det en del af kabelstrategien, at nye højspændingsledninger kun måtte anlægges i jorden og ikke i luften. Planen er dog gradvist blevet udvandet, og netop denne udvanding var en forudsætning for Energinets business case fra 2015 for kablet til England.

»Energinet.dk har startet en proces (…) forud for den politiske behandling af den igangsatte revurdering af de nuværende retningslinjer for kabellægning af transmissionsnettet. Formålet med processen er at opnå tilladelse til etablering af Vestkystforbindelsen og Endrup-Idomlund som luftledninger,« skrev selskabet bl.a. med henvisning til navnene på de to nye forbindelser i Vest- og Sønder­jylland.

Kun op til 10 af de 170 km skal lægges i jorden.

Les mer i Ingeniøren

Kommentarer

kommentarer