Magisk grense
I dag er det slik at batteriene står for 37 prosent av kostnadene av å produsere en elbil, viser rapporten til BNEF. Det er en betydelig nedgang – for bare to år siden var tallet nesten 50 prosent.

Mange anser 100 dollar-grensen pre kWt som helt avgjørende for en god driftsmargin rundt produksjonen av elbiler.

Analysen til BNEF viser at fossilbiler og elbiler vil ha omtrent de samme produksjonskostnadene allerede i 2024.

Kobolt koster
Noe av det gjør som litiumbatteriene så dyre er kobolt. Halvparten av verdens forbruk av denne råvaren hentes og raffineres i Kongo og Kina. Måten man henter ut kobolt på har vakt sterke reaksjoner internasjonalt – blant annet fordi barn jobber under umenneskelige forhold.

Ifølge UNICEF jobber rundt 40.000 barn i slike gruver sør i Kongo.

Enn så lenge er nettopp kobolt helt avgjørende for elbilprodusjonen. Men det kan endre seg.

Satser annerledes
Flere bilprodusenter ser nemlig på alternative løsninger. Både Toyota og Fisker jobber blant annet med faststoffbatterier (solid state batteries). Her brukes ikke kobolt.

Hvis disse viser seg å være så bra som testene antyder så langt, kan det bli en liten revolusjon.

Faststoff-batteriene har 2,5 ganger høyere energitetthet enn et vanlig litiumbatteri. Resultatet er at en bil med det nye batteriet skal kunne kjøre opptil 800 kilometer. I tillegg skal det være mulig å lade på bare ett minutt.

En annen viktig fordel for oss i Norge, er at faststoff-batteriene tåler temperatursvingninger bedre enn litium-batterier.

Billigere å produsere
Legg til at faststoffbatteriene er billigere i produsere, og det burde begynne å bli veldig interessant for verdens bilprodusenter.

Dette ligger imidlertid en stund fram i tid. Fisker sier at de tidligst får produsert en elbil med slike batterier i 2023.

Toyota mener de ligger litt lenger fram i løypa, og sier de skal klare å få sin første batterielektriske elbil med faststoffbatteri i 2022.