Nyhetsartikkel

20 april 2018

Flere er beskæftigede med energi

I 2016 beskæftigede energisektoren under ét omkring 73.400 fuldtidsbeskæftigede personer. Det svarer til godt 3 pct. af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Det viser ny analyse, der samtidig peger på, at den grønne andel af energibeskæftigelsen er stigende og nu udgør 43 pct.

Energistyrelsen har med bistand fra Damvad Analytics udarbejdet en opgørelse over beskæftigelsen i energisektoren i 2014-2016. Statistikken dækker både beskæftigelsen ved energiforsyningen, ved produktionen af energiteknologier samt energiservice som eksempelvis energirådgivning. Med denne afgrænsning viser tallene, at der i 2016 var ca. 73.400 beskæftiget i energisektoren. Det er omkring 1.800 fuldtidsbeskæftigede mere end i 2014. Over halvdelen af de energibeskæftigede arbejder i industrien, mens den næststørste branche er energiforsyning.

Antallet af energibeskæftigede svarer til godt 3 pct. af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark og er uændret fra 2014 til 2016. Det skyldes, at også det samlede antal fuldtidsbeskæftigede er steget i samme periode.

Knap 58 pct. af de beskæftigede arbejder i industrien og med fremstilling af energirelaterede varer, mens omkring 13 pct. arbejder i energiforsyningsbranchen og knap 6 pct. arbejder med videnservice og rådgivning.

Den grønne andel vokser
Den grønne andel af energibeskæftigelsen udgjorde i 2016 knap 43 pct. af den samlede energibeskæftigelse svarende til omkring 31.200 årsværk. Det er en stigning på ca. 3.300 årsværk i forhold til 2014, hvor den grønne energibeskæftigelse udgjorde ca. 27.900 årsværk. Den grønne energibeskæftigelse er vokset med 6 pct. årligt i 2014 – 2016, mens den gennemsnitlige årlige vækst i erhvervslivet har været 1 pct.

Flest energiarbejdspladser i Jylland
Tallene viser, at der er en overvægt af energiarbejdspladser i Jylland. Det er ikke mindst tilfældet i Midtjylland, hvor 1/3 af arbejdspladserne er placeret. Der er samtidig enkelte kommuner, hvor energiarbejdspladserne udgør mere end 10 pct. af kommunens arbejdspladser. Det gælder ikke mindst i Ikast-Brande, hvor knap 26 pct. af årsværkene kan karakteriseres som energibeskæftigelse.

Top 5 kommuner med højest andel energibeskæftigede af kommunens samlede beskæftigelse, 2016

Nr. Kommune Andel
1 Ikast-Brande 25,6 pct.
2 Ringkøbing-Skjern 16,3 pct.
3 Sønderborg 15,5 pct.
4 Fredericia 12,1 pct.
5 Favrskov 10,0 pct.

Med en andel på 21,5 pct. er Ikast-Brande også den kommune, der har den højeste andel af grønne energibeskæftigede ud af den samlede beskæftigelse i kommunen.

Se Energistyrelsens opgørelse over beskæftigelsen i energisektoren, Damvad Analytics analyse samt to tekniske metodenotater på Energistyrelsens hjemmeside.

Se Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse.

Kommentarer

kommentarer