Nyhetsartikkel

12 april 2018

Ny formand til anerkendt test-platform

Dansk Energis forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen er ny formand for styrekomitéen i PowerLabDK, der skal teste fremtidens intelligente energisystemer.

Test-platformen PowerLabDK, der understøtter Danmarks rolle som energiteknologisk pionernation, får Dansk Energis forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen som ny formand for sin styrekomité.

Det er en enstemmig komité, der har peget på Jørgen S. Christensen som ny formand, efter at Preben Jørgensen takker af efter seks år på formandsposten. Jørgen S. Christensen har i mere end 20 år arbejdet med forholdet mellem produktion og forbrug i den danske energisektor og har de seneste år skærpet sit fokus på intelligente energisystemer.

– PowerLabDK består af imponerende, højteknologiske fysiske og digitale faciliteter. Gennem de seneste år, har vi udbygget med omfattende digitalisering af vores komponenter og infrastruktur. En modernisering, der er nødvendig for at kunne bidrage til at udvikle og teste intelligente systemer, siger PowerLabDK’s Chief Operating Officer Frida Frost.

Vi i Styrekomitéen skal fastlægge platformens fremtidige fokus inden for intelligente energisystemer, så PowerLabDK fortsat kan tilbyde helt unikke test-faciliteter

Jørgen S. Christensen, ny formand for styrekomitéen i PowerLabDK

Fremtidens energisystemer er intelligente
Både Energikommissionen og Digitalt Vækstpanel anbefaler at skærpe fokus på at digitalisere energisystemer og udvikle nye energiteknologier for bedre at kunne understøtte grøn omstilling og gavne både vækst, beskæftigelse og eksport.

PowerLabDK har i den forbindelse udbygget sine faciliteter med bl.a. dataindsamling og -håndtering, real time-simuleringer samt brug af High Performance Computing, hvilket styrker platformens forskning, udvikling og test af fremtidens energisystem. Målet er et energisystem, hvor ikke kun digitalisering, men også net-balance, integration af vedvarende energi og nye markedsmodeller er i fokus.

– Jeg ser frem til et godt samarbejde med Frida, hvor vi i Styrekomitéen skal fastlægge platformens fremtidige fokus inden for intelligente energisystemer, så PowerLabDK fortsat kan tilbyde helt unikke test-faciliteter i Danmark og resten af verden, siger Jørgen S. Christensen.

Frida Frost ser ligeledes frem til et tæt samarbejde og er ikke i tvivl om, at Jørgens mange års erfaring hos Dansk Energi, vil være til PowerLabDK’s fordel.

Hun noterer samtidig, at et nyt energiforlig, som der forventes et regeringsudspil til om kort tid, vil få væsentlig betydning for platformens fremtidige fokus.

– Jeg glæder mig til at se, hvilke rammer den kommende energiaftale opstiller for både energiteknologisk forskning og den grønne omstilling generelt. Derudover bliver det også interessant at se, om vores forslag om Bornholm som national testzone for intelligent energi bliver medtaget i forliget, fortæller Frida Frost.

PowerLabdk

  • PowerLabDK er en eksperimentel platform og støtter teknologiudvikling, tests og demonstrationer, der bidrager at udvikle et pålideligt, omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem baseret på vedvarende energi.
  • PowerLabDK hører under Energistyrelsen og har til huse på DTU.
  • Læs mere på www.powerlab.dk

Kommentarer

kommentarer