Nyhetsartikkel

04 april 2018

Ny børs rykker biomasse op i råvareeliten

Træflis til energiformål har indtil nu haft en umoden tilværelse som råvare med uigennemsigtige priser og ingen officiel markedsplads. Den nye børs BiomassPool satser på at gøre markedet gennemsigtigt med skarpe priser og bæredygtighed som en central parameter.

Biomasse som rest- og udtyndingstræ er en hjørnesten i den grønne omstilling af Danmark og resten af verden, men har hidtil fristet en uigennemsigtig tilværelse som råvare sammenlignet med andre produkter som korn, kul eller strøm.

Men ikke meget længere. BiomassPool er en helt ny dansk børs, hvor både varmeværker og kraftvarmeværker i første omgang kan handle træflis til gennemsigtige priser på professionelle kontrakter med krav til bæredygtighed.

Børsen har fået aftaler i stand med de første tre værker, Fjernvarme Fyn, Hillerød og Assens samt tre endnu unavngivne leverandører, fortæller direktør Kenneth Lykkedal, der har grundlagt og udviklet BiomassPool gennem det seneste år og har fået et par investorer med på idéen.

Ved at skabe en effektiv markedsplads, løfter vi biomassen ind i en ny æra og gør den til en råvare på linje med for eksempel korn, sukker, kul og strøm.

Kenneth Lykkedal, stifter af BiomassPool 

Og den første auktion, hvor købsordrer fra værker skal matches med bud fra mulige leverandører, løber efter planen af stabelen om få uger.

– Ved at skabe en effektiv markedsplads, løfter vi biomassen ind i en ny æra og gør den til en råvare på linje med for eksempel korn, sukker, kul og strøm, siger Kenneth Lykkedal.

Pris 30% op
Ifølge ham er prisen på flis steget med omkring 30 procent de seneste måneder, fordi en meget våd vinter har gjort det svært at få flis ud af skovene både herhjemme og i landene omkring os. Samtidig har normalt halmfyrede værker presset efterspørgslen på flis op, fordi de ikke har kunnet få nok halm som følge af en våd høst i sensommeren.

– Den prisstigning har man bare ikke rigtig kunnet følge nogle steder, men det kommer man til, når handlerne kommer ud i det åbne landskab, siger han.

Hidtil har handelen med flis og andre træprodukter foregået efter devisen ’hvert værk sin fremgangsmåde og sine foretrukne leverandører’. Det er da også værkerne, der umiddelbart har mest at vinde med den nye markedsplads og dem der skal ’trække leverandørerne til truget’, forklarer Kenneth Lykkedal.

Bæredygtighed og konkurrence
Fjernvarme Fyn brænder normalt 110.000 ton flis af til 50 millioner kroner om året og er en af landets større flisindkøbere. Her er produktionschef Morten Brunse glad for den nye handelsplatform.

Blandt andet kan han med et flueben i sine købsordrer altid være sikker på, kun at blive matchet med leverandører, der har papir på at deres flis overholder bæredygtighedskrav til genplantning af skov mv. Krav som er specificeret i danske værkers frivillige brancheaftale med myndighederne.

Via børsen kan vi også være helt sikre på, at vi handler til markedsvilkår – noget, der er vigtigt for os som kommunalejet virksomhed, men som har været vanskeligt indtil nu på grund af den manglende gennemsigtighed.

Morten Brunse, produktionschef i Fjernvarme Fyn 

– Via børsen kan vi også være helt sikre på, at vi handler til markedsvilkår – noget, der er vigtigt for os som kommunalejet virksomhed, men som har været vanskeligt indtil nu på grund af den manglende gennemsigtighed. Derudover håber vi naturligvis, at åbenheden vil gøre konkurrencen blandt leverandørerne stærkere, siger Morten Brunse, der i indeværende sæson kommer op på næsten 200.000 ton flis, fordi det har været svært at skaffe halm.

I praksis forløber auktionerne sådan, at både købere og sælgere kan lægge bud ind frem til kl. 9.30 på tirsdage, hvorefter auktionen går i gang kl. 10. Her kan interesserede leverandører så evt. vælge at tilpasse deres priser, så de matcher de afgivne ordrer, der kan variere med hensyn til bl.a. flisstykkernes størrelse og være med levering både ugen efter eller et år frem.

Selv om køberne umiddelbart har mest at vinde på den nye børs er der også fordele for leverandørerne. Blandt andet gælder et leverandørbud på en større leverance til en kunde i dag typisk i et par måneder uden at leverandøren ved, om det udløser et salg. På en børs ved de langt hurtigere, om partiet er solgt og kan i modsat fald udbyde mængderne til andre mulige kunder.

Kommentarer

kommentarer