Nyhetsartikkel

22 mars 2018

Vestager går ind i sag om tysk grænsebom

EU-Kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen indleder nu en formel undersøgelse af, om det er i strid med EU’s konkurrenceregler, at tyskerne har begrænset Nordens adgang til tyske elforbrugere.

Det vækker glæde hos Dansk Energi, der længe har kæmpet for, at strømmen fra de danske elproducenter kan flyde frit ned gennem det tysk-jyske kabel.

EU-kommissionen vil have strømmen til at flyde frit i Europa og på den baggrund indleder Margrethe Vestager nu en formel undersøgelse af den tyske netoperatør TenneT. Det vækker begejstring hos Dansk Energi, der vurderer, at det indtil nu har kostet de nordiske elproducenter et trecifret millionbeløb årligt, at eksporten til Tyskland længe har været massivt begrænset.

– Tyskland har i årevis forhindret, at elproducenterne i Norden har kunnet eksportere den stadigt grønnere strøm til de tyske forbrugere. Vi har længe kæmpet for bedre adgang, og derfor er vi i den grad tilfredse med, at Vestager på vegne af EU-Kommissionen nu åbner en sag mod Tyskland, siger Anders Stouge, der er viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

Han påpeger, at tyskernes ageren i sagen om dansk el-eksport er i modstrid med den ånd, der ligger i det indre marked, idet man ikke kan forestille sig, at Tyskland ville modsætte sig eksport af legoklodser eller andre danske varer.

– Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt landede i sommers en vigtig midlertidig løsning med tyskerne, som var et stort skridt i den rigtige retning. Men vi mangler en langsigtet løsning, og det har Vestager lagt fundamentet for ved at gå aktivt ind i sagen nu, siger Anders Stouge og fortsætter:

– Vi har sagt det i årevis, den danske regering har sagt det, og nu går EU’s øverste konkurrencemyndighed også ind i sagen. Nu må tyskerne ganske enkelt se at få åbnet det kabel helt, siger Anders Stouge.

Kommentarer

kommentarer